Saites

Aktualitātes


Laipni lūdzam Rīgas 5. internātpamatskolā-attīstības centrā!!!
Aktualitātes novembra mēnesim


Slāvu ielā 19

 • 5.11.-18.11. - Patriotu nedēļa – Radošo darbu un foto izstāde - Es savai Latvijai!
 • 5.11., plkst.13.00 - Svinam Latviju! – Leļļu teātra izrāde ”Sapņu kuģis” jaunāko klašu skolēniem ( Projekts – “Latvijas skolas soma”)
 • 8.11. - Patriotu nedēļas ietvaros - Latvijas armijas apmeklējums. Ādažu bāze
 • 8.11. - Patriotu diena Rēznas bibliotēkā
 • 9.11.–16.11. - Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa apmeklējums
 • 12.11. - Latviešu gadskārtu svētki. Plkst. 11.00 Koncerts “Kā skan Mārtiņdiena?”, plkst. 13.00 Mārtiņdienas tirdziņš
 • 12.11. - Latvju raksti skolas pagalmā
 • 13.11. plkst. 11.00 - Būsim stipri Latvijai! Lāčplēša dienas spēka un veiklības turnīrs zēniem
 • 13.11. plkst. 14.00 - Pilsoniskais apzinīgums - RPP lekcija “Uzvedība skolā, ārpus skolas. Drošība uz ielas. Savstarpējās attiecības”
 • 14.11. plkst. 11.00 - Būsim stipri Latvijai! Sporta festivāls bērniem un jauniešiem ar invaliditāti “Nāc un sporto sev par prieku” Olimpiskajā sporta centrā
 • 14.11. plkst. 11.00 un 13.00 - Svētku koncerti LR dzimšanas dienā
 • 15.11. plkst. 11.00 - Patriotu stunda Latvijas Kara muzejā
 • 15.11. - Viktorīna par Latviju
 • 27.11. - Izzinām Latviju – Planetārijs (Projekts – “Latvijas skolas soma”)

 • Stokholmas ielā 24

 • 5.11.-18.11. - Patriotu nedēļa – Radošo darbu izstāde - Es savai Latvijai!
 • 8.11. plkst. 13.00 - Svinam Latviju! – Leļļu teātra izrāde ”Sapņu kuģis” (Projekts – “Latvijas skolas soma”)
 • 9.11.–16.11. - Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa apmeklējums
 • 9.11., plkst. 11.00 - Latviešu gadskārtu svētki. Mārtiņdienas rotaļas
 • 12.11. - Latvju raksti skolas pagalmā
 • 13.11. - Patriotu stunda Latvija Kara muzejā
 • 14.11., plkst. 11.00 - Būsim stipri Latvijai! Sporta festivāls bērniem un jauniešiem ar invaliditāti “Nāc un sporto sev par prieku ”Olimpiskajā sporta centrā
 • 15.11., plkst. 11.00 - Svētku koncerts LR dzimšanas dienā
 • 26.11. - Koncerts “Kā skan Latvija”
 • 27.11. - Izzinām Latviju – Planetārijs (Projekts – “Latvijas skolas soma”)

 • Aicinām mācīties

  Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā!

  Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra darbinieki sniegs Jums individuālas konsultācijas, ikviens interesents ir aicināts pieteikties, zvanot pa tālruņa numuru 67248485, 67848037, 67505089 vai rakstot uz e-pastu: r5sips@riga.lv, norādot interesējošos jautājumus par mācību programmām vai citām tēmām.

  Skolēni mūsu skolā tiek uzņemti visa mācību gada laikā speciālās pamatizglītības programmās (izglītības programmu kods 21015811, 21015911) un profesionālās pamatizglītības programmās (apgūstamās profesijas - pavāra palīgs un mājkalpotājs).

  Lai iestātos speciālās pamatizglītības programmā nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma un vecāku iesniegums.

  Lai iestātos kādā no profesionālās pamatizglītības programmām, nepieciešama apliecība par apgūtu speciālās pamatizglītības programmu un vecāku vai skolēna (no 18 gadu vecuma) iesniegums.

  Sīkāka informācija pa tālruni 67505089, 67848037 vai 67248485 vai rakstot uz e pastu r5sips@riga.lv  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

  Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju piedāvā valsts finansētus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, kuru mērķis ir paaugstināt vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām:

 • "Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stundas)
 • Norises laiki:

  12.09.2018. plkst. 9.30-16.20 (2 grupas)

  26.09.2018. plkst. 9.30-16.20 (2 grupas)

  10.10.2018. plkst. 9.30-16.20


 • “Bērns ar autiskā spektra traucējumiem” (8 stundas)
 • Norises laiki:

  11.10.2018. plkst. 9.30-16.20

  22.10.2018. plkst. 9.30-16.20

  24.10.2018. plkst. 9.30-16.20

  26.10.2018. plkst. 9.30-16.20

  01.11. 2018. plkst. 9.30-16.20


  Kursi notiks Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā Rīgā, Slāvu ielā 19. Kontaktpersona: Ieviņa Vanaga, e pasts: ivanaga15@edu.riga.lv

  Pieteikšanās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra mājas lapā www.riimc.lv  Skolēna e karte

  Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kartes izgatavo Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". Uz kartes jābūt izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmētai hologrammai ar klases numuru. Jaunas Skolēna e kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1.klasē un 5.klasē. Skolēnu e kartes piesaka elektroniski vietnē www.eriga.lv. Detalizēta informācija ir bukletā šeit.


  Arhīvs

  © Mārcis Galiņš 2013.