karogs skolas logo skolas foto
Saites
logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

Māci un mācies logo logo logo
Aktualitātes

UK karogs

Laipni lūdzam Rīgas 5. pamatskolā-attīstības centrā!!!

Aicinām uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju rīko valsts finansētus pedagogu profesionālās pilnveides vienas dienas kursus vispārizglītojošo skolu pedagogiem, kuri iesaistīti speciālās un iekļaujošās izglītības īstenošanā.

Kursu norises laiks no plkst. 9.00-16.00

Tiks izsniegta apliecība par dalību 8 stundu kursos.

Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē. Lektore Agnese Aspere:

26. augustā, pieteikšanās šajā saitē:

7. septembrī, pieteikšanās šajā saitē:

14. septembrī, pieteikšanās šajā saitē:

21. septembrī, pieteikšanās šajā saitē:

Darbs ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedībā. Lektore Iluta Vilnīte:

10. septembrī, pieteikšanās šajā saitē:

13. septembrī, pieteikšanās šajā saitē:

15. septembrī, pieteikšanās šajā saitē:

17. septembrī, pieteikšanās šajā saitē:

Kursi notiks tiešsaistē MS Teams platformā.

Sīkāku informāciju par kursiem sniegs direktora vietniece metodiskajā darbā Vita Ukase, e-pasts: vukase2@edu.riga.lv, tel. 67181760


Aktualitātes septembra mēnesim

Brīvības gatvē 384a, Slāvu iela 19

  • 01.09. - Zinību diena - svinīgā līnija.
  • 02.09. - Skola - atceramies, iepazīstam.
  • 01.09. - Sporta diena.
  • 09. - 12.09. - Dzejas diena pasākumi.
  • 13.09. - Dzejas dienas noslēgums.
  • 23.09. - Projekts-Latvijas skolas soma. Leļļu teātra izrāde - C-klasēm.
  • 27.09. - Miķeļdienu tirdziņš (sākumskolai).
  • 28.09. – Rudens ražas izstāde.
  • 29.09. - Ikgadējās sporta sacensības speciālajām skolām - „Zaļais nags”.
  • 30.09. - Festivāls - Latvijas etnogrāfiskās zīmes.


Arhīvs

© Mārcis Galiņš 2013.