Saites

Aktualitātes


Laipni lūdzam Rīgas 5. internātpamatskolā-attīstības centrā!!!
Aktualitātes oktobra mēnesim


Slāvu ielā 19

 • No 01.10. - Radošo darbu izstāde – “Nāk rudens apgleznot Latviju!”
 • No 01.10. – Bibliotēkas nodarbības – lasītveicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka” – sadarbībā ar izdevniecību “Liels un mazs”
 • 05.10. - Skolēnu padomes organizēts apsveikums skolotājiem
 • 11.10. - Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Būvē savu karjeru pats”– Tehniski radošās darbnīcas Skolā
 • 15.10. - Dalība Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu foto izstādes – konkursā „Nekur nav tik labi, kā mājās!”
 • 18.10. - Atver profesijas durvis! Starptautiskais pavāru palīgu konkurss - “Protu, varu, daru!”
 • 18.10. - Dalība atklātajā izteiksmīgās skatuves runas konkursā "Mana valoda" 1. speciālajā internātskolā-attīstības centrā
 • 19.10. - Vecāku diena – Lekcija “Prasmes un iemaņas veidojot pozitīvu uzvedību.”
 • 22.10. – 26.10 Rudens brīvlaiks

 • Stokholmas ielā 24

 • No 01.10. - Radošo darbu izstāde – “Nāk rudens apgleznot Latviju!”
 • No 01.10. - Bibliotekas nodarbības – lasītveicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka” – sadarbībā ar izdevniecību “Liels un mazs”
 • 04.10. - Izglītojoša nodarbība sadarbībā ar Valsts policiju un Runci Rūdi – “Personīgā drošība, drošība uz ielas.”
 • 05.10. - Skolotāju dienas pasākums
 • 07.10. - Teātra izrādes apmeklējums VEF Kultūras pilī “Naudiņš un Jautriņš”
 • 09.10. - Karjeras attīstības atbalsta pasākums – Latvijas uzņēmumi un profesijas - Tipogrāfija “Veiters”
 • 18.10. - Dalība atklātajā izteiksmīgās skatuves runas konkursā "Mana valoda" 1. speciālā internātskolā-attīstības centrā
 • 19.10. - Vecāku diena – Lekcija “Prasmes un iemaņas veidojot pozitīvu uzvedību.”
 • 22.10. – 26.10 - Rudens brīvlaiks

 • Aicinām mācīties

  Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā!

  Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra darbinieki sniegs Jums individuālas konsultācijas, ikviens interesents ir aicināts pieteikties, zvanot pa tālruņa numuru 67248485, 67848037, 67505089 vai rakstot uz e-pastu: r5sips@riga.lv, norādot interesējošos jautājumus par mācību programmām vai citām tēmām.

  Skolēni mūsu skolā tiek uzņemti visa mācību gada laikā speciālās pamatizglītības programmās (izglītības programmu kods 21015811, 21015911) un profesionālās pamatizglītības programmās (apgūstamās profesijas - pavāra palīgs un mājkalpotājs).

  Lai iestātos speciālās pamatizglītības programmā nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma un vecāku iesniegums.

  Lai iestātos kādā no profesionālās pamatizglītības programmām, nepieciešama apliecība par apgūtu speciālās pamatizglītības programmu un vecāku vai skolēna (no 18 gadu vecuma) iesniegums.

  Sīkāka informācija pa tālruni 67505089, 67848037 vai 67248485 vai rakstot uz e pastu r5sips@riga.lv  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

  Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju piedāvā valsts finansētus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, kuru mērķis ir paaugstināt vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām:

 • "Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stundas)
 • Norises laiki:

  12.09.2018. plkst. 9.30-16.20 (2 grupas)

  26.09.2018. plkst. 9.30-16.20 (2 grupas)

  10.10.2018. plkst. 9.30-16.20


 • “Bērns ar autiskā spektra traucējumiem” (8 stundas)
 • Norises laiki:

  11.10.2018. plkst. 9.30-16.20

  22.10.2018. plkst. 9.30-16.20

  24.10.2018. plkst. 9.30-16.20

  26.10.2018. plkst. 9.30-16.20

  01.11. 2018. plkst. 9.30-16.20


  Kursi notiks Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā Rīgā, Slāvu ielā 19. Kontaktpersona: Ieviņa Vanaga, e pasts: ivanaga15@edu.riga.lv

  Pieteikšanās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra mājas lapā www.riimc.lv  Skolēna e karte

  Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kartes izgatavo Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". Uz kartes jābūt izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmētai hologrammai ar klases numuru. Jaunas Skolēna e kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1.klasē un 5.klasē. Skolēnu e kartes piesaka elektroniski vietnē www.eriga.lv. Detalizēta informācija ir bukletā šeit.


  Arhīvs

  © Mārcis Galiņš 2013.