Informatīvs pārskats par Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra no 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. maijam veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu" 4. punktā minēto kritēriju izpildi 
4.1.1. vienu speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās veselības, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
 
4.1.2. vienu speciālās pamatizglītības izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās veselības, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
 
p.s. Dati par speciālās izglītības iestādes - attīstības centra  īstenotajām programmām tiks iegūti no VIIS datu bāzes.