4.2. nodrošina agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem neatkarīgi no izglītības ieguves vietas atbilstoši tās speciālās izglītības iestādes specializācijai, kura pretendē uz centra statusu;
Izmantotie speciālo vajadzības agrīnas diagnostikas instrumenti  Izglītojamo skaits (kopumā), kuriem nodrošināta agrīna diagnostika Novadi/pilsētas, no kurām bērni ir saņēmuši agrīno diagnostiku  Papildus informācija/secinājumi tālākai darbībai      
Logopēdiskā novērtēšana, Miofunkcionālās terapijas izvērtēšana 1 Rīga Konsultācija par iekļaušanu pii un sadarbības veicināšanu ar pedagogiem.
Logopēdiskā novērtēšana, Miofunkcionālās terapijas izvērtēšana 1 Rīga Konsultācija par AAK
Logopēdiskā novērtēšana, Miofunkcionālās terapijas izvērtēšana 1 Rīga Ieteikts apmeklēt logopēda vai audiologopēda nodarbības valodas attīstībai. 
Logopēdiskā novērtēšana, Miofunkcionālās terapijas izvērtēšana 1 Rīga Izstrādāts tālākais darbības plāns, veikta izvērtēšana un sniegtas rekomendācijas.
Logopēdiskā novērtēšana, Miofunkcionālās terapijas izvērtēšana 1 Rīga Izstrādāts tālākais darbības plāns, veikta izvērtēšana un sniegtas rekomendācijas.
Pedagoģiskā novērtēšana, izmantojot MFAD metodi. 1 Ogres novads Rekomendācijas lielās un mazās motorikas attīstībai.
6