4.4. mācību gadā izstrādā ne mazāk kā divus mācību vai metodiskos atbalsta materiālus, lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā, un publisko tos speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos
Mācību/ metodiskā atbalsta materiāla nosaukums Autors Apjoms lp. Mērķgrupa (ja izglītojamie, tad norādīt vecumposmu vai klasi) Publiskošanas vietne/ saite uz publiskoto informāciju Datums, no kura mācību/ metodiskā atbalsta materiāli pieejami publiskajā vietnē Papildus informācija par mācību/ metodiskā atbalsta materiāla formu, izmantošanas mērķi
Mācību metodiskais materiāls Velcro grāmata "IEPAZĪSTI BURTUS" Ina Gruzdiņa 49 Sākumskolas izglītojamie  ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, vai autiskā spektra traucējumiem https://www.r5sips.lv/ac_met-mat.htm 23.05.2023. Mācību metodiskais materiāls veidots grāmatas formātā ar ielaminētām lapām un uzdevumi, aktivitātes ar burtiem nodrošinātas ar velcro materiāla palīdzību. Izmantošanas mērķi - palīdzēt bērniem iepazīt, apgūt burtu/skaņu pasauli, sasaistīt burta attēlu ar tā skaņu, rosināt attīstīt globālo lasītprasmi un veicināt sīkās motorikas attīstību.
Planšetdatora lietotņu izmantošana valodas attīstības veicināšanā bērniem ar īpašām vajadzībām Anete Bromulte 10 Izglītojamie  ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, vai autiskā spektra traucējumiem https://www.r5sips.lv/ac_met-mat.htm 23.05.2023. Materiāla mērķis ir izglītot pedagogus par planšetdatoru un to lietotņu izmantošanu  bērnu ar īpašām vajadzībām valodas attīstībā. Materiālā ir  pieejams -  ieskats  valodas attīstībā; kā lietotņu izmantošana varētu veicināt valodas attītību; iekļauti padomi kā izvērtēt un piedāvāt bērnam atbilstošāko lietotni un planšetdatoru. Apkopotas spēles un sniegti piemēri kā to lietošanas laikā attīstīt valodu, kā arī skrīninga izvērtēšanas tabula, kura palīdzēs pedagogiem vieglāk izvērtēt un pielāgot planšetdatora lietošanu, katram skolēnam individuāli.