4.6. kalendāra gada laikā organizē vismaz divus informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām:
4.6.1. vismaz vienu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru ne mazāk kā 30 citu izglītības iestāžu pedagogiem;
4.6.2. vismaz vienu pasākumu izglītojamo ar speciālām vajadzībām likumiskajiem pārstāvjiem vai citām ieinteresētajām pusēm (biedrībām, sabiedriskām organizācijām).
4.6.1.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra nosaukums Tālākizglītības programmas saskaņojuma  datums, Nr. Norises datums Norises vieta Dalībnieku skaits Dalībnieku pārstāvētā/ -ās izglītības iestāde/- es Apjoms stundās Papildus informācija/ secinājumi
Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē 2020. gada 25.jūnijs, Nr. RIMC-20-112 25.08.2022. Rīga, Brīvības gatve 384 A 22 Rīgas 262.PII, Rīgas  PII "Rūķītis", Adažu PII ""Strautiņš", Rīgas 4. pamatskola, Rīgas PII “Dzilniņa”, Rīgas 49. PII, Rīgas PII “Pūcīte”, Rīgas Ziepniekkalna PII, Rīgas 270.PII, Rīgas 5.pamatskola-attīstības centrs, Gaismas pamatskola 8 Pirmsskolas pedagogi ieguva teorētiskās zināšanas par uzvedības traucējumu veidošanos un praktiskās darba iemaņas uzvedības traucējumu korekcijā pirmsskolas izglītības iestādē.
Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē 2020. gada 25.jūnijs, Nr. RIMC-20-112 26.08.2022. Rīga, Brīvības gatve 384 A 19 216 PII, PII "Strautiņš", Rīgas 5. PII ''Čiekuriņš'', Rīgas 41. PII, Rīgas PII "Pūcīte", Tukuma novada speciālās izglītības iestāde, Rīgas 152.PII, Rīgas 5.pamatskola-attīstības centrs, Rīgas 104. PII, Rīgas 5.pamatskola - AC 8 Pirmsskolas pedagogi ieguva teorētiskās zināšanas par uzvedības traucējumu veidošanos un praktiskās darba iemaņas uzvedības traucējumu korekcijā pirmsskolas izglītības iestādē.
Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē 2020. gada 25.jūnijs, Nr. RIMC-20-112 09.09.2022. Brīvības gatve 384 A 28 Rīgas 59. PII, Rīgas 262 PII, Rīgas 262.PII, Ādažu PII "Strautiņš", Rīgas PII "Mežrozīte", Rīgas PII "Asniņš", Rīgas 233. PII, Rīgas 270.PII, Rīgas PII "Riekstiņš", Rīgas 233. PII, Rīgas 5.pamatskola-attīstības centrs 8 Pirmsskolas pedagogi ieguva teorētiskās zināšanas par uzvedības traucējumu veidošanos un praktiskās darba iemaņas uzvedības traucējumu korekcijā pirmsskolas izglītības iestādē.
Darbs ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedībā 2020. gada 25. jūnijs, Nr. RIMC-20-113 15.09.2022. Brīvības gatve 384 A 12 Rīgas Juglas vidusskola, Rīgas 21.vidusskola, Rīgas 9.vidusskola, Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs, Rīgas 89.vidusskola, Āgenskalna sākumskola, Rīgas 2. pamatskola, Jūrmalas Aspazijas pamatskola, Rīgas 21. vidusskola, Rīgas 95.vidusskola, Baldones vidusskola 8 Pedagogi un skolas atbalsta personāls apguva teorētisku izpratni par uzvedības funkcijām un ieguva praktiskas metodes un stratēģijas, kā koriģēt uzvedību individuāli un grupā.
Darbs ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedībā 2020. gada 25. jūnijs, Nr. RIMC-20-113 20.09.2022. Rīga, Brīvības gatve 384 A 14 Āgenskalna sākumskola, Rīgas 64.vidusskola, Rīgas 2.pamatskola, Rīgas Rīnūžu vidusskola, Rīgas 25. vidusskolā, Rīgas Igauņu pamatskola, Rīgas 88.vidusskola, Rīgas Arkādijas vidusskola, Mālpils nov. vidusskola, Rīgas 21 vidusskola, Rīgas Baltmuižas pamatskola, Rīgas Arkādijas vidusskola 8 Pedagogi un skolas atbalsta personāls apguva teorētisku izpratni par uzvedības funkcijām un ieguva praktiskas metodes un stratēģijas, kā koriģēt uzvedību individuāli un grupā.
Darbs ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedībā 2020. gada 25. jūnijs, Nr. RIMC-20-113 22.09.2022. Rīga, Brīvības gatve 384 A 24 Rīgas valsts 2. ģimnāzija, Rīgas Purvciema vidusskola, Rīgas Rīnūžu vidusskola, Mores pamatskola, Ikšķiles PII Urdaviņa, Ogres novada Lielvārdes PII,, Pūt vējiņi'', Rīgas Arkādijas vidusskola, Rīgas Š.Dubnova Ebreju vidusskola, Rīgas 6. vidusskola, Ulbrokas vidusskola, Rīgas Čiekurkalna pamatskola, PII"Teiksma", Ulbrokas vidusskola, Gaismas pamatskola, Āgenskalna sākumskola, Rīgas 80. vidusskola, Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola, Rīgas 5.pamatskola-attīstības centrs 8 Pedagogi un skolas atbalsta personāls apguva teorētisku izpratni par uzvedības funkcijām un ieguva praktiskas metodes un stratēģijas, kā koriģēt uzvedību individuāli un grupā.
Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē 2020. gada 25.jūnijs, Nr. RIMC-20-112 23.09.2022. Rīga, Brīvības gatve 384 A 17 Rīgas PII “Mežrozīte”, Ādažu PII "Strautiņš ,  Rīgas 251.PII "Mežciems", Rīgas 80. PII, Rīgas Strazdumuižas vidusskola-attīstības centrs, Tukuma novada speciālās izglītības iestāde , Rīgas 49.PII, Ogrē PII "Strautiņš, Rīgas 236.PII “Eglīte” 8 Pirmsskolas pedagogi ieguva teorētiskās zināšanas par uzvedības traucējumu veidošanos un praktiskās darba iemaņas uzvedības traucējumu korekcijā pirmsskolas izglītības iestādē.
Darbs ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedībā 2020. gada 25. jūnijs, Nr. RIMC-20-113 27.09.2021. Rīga, Brīvības gatve 384 A 17 Rīgas 45.vidusskola, Rīgas 49.vidusskola, Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola, Rīgas 69.pamatskola, Rīgas 47. vidusskola, Rīgas Iļģuciema pamatskola, Rīgas Ziepniekkalna vidusskola, Rīgas 6.vidusskola , Rīgas 21. vidusskola, Mores pamatskola, Ogres PII "Strautiņš", Jaunogres vidusskola, Rīgas 25.vidusskola, Rīgas Sarkandaugavas pamatskola, Rīgas 5.pamatskola- attīstības centrs 8 Pedagogi un skolas atbalsta personāls apguva teorētisku izpratni par uzvedības funkcijām un ieguva praktiskas metodes un stratēģijas, kā koriģēt uzvedību individuāli un grupā.
4.6.2. Pasākuma nosaukums Norises datums Norises vieta Apjoms stundās Dalībnieku skaits Dalībnieku pārstāvētais novads (ja vecāki)/ institūcija (ja sabiedriska organizācija) Mērķgrupas Pasākuma darba kārtībā iekļautās tēmas
Pieredzes apmaiņas seminārs 3.06.2022. Brīvības gatve 384 A 4 15 Tukuma novads Tumes pamatskolas pedagogi Mācību procesa organizācija un atbalsta sniegšana bērniem ar garīgās veselības traucējumiem. 
Pieredzes apmaiņas seminārs 08.06.2022. Brīvības gatve 384 A 4 13 Bērnu klīniskās universitātes  slimnīca  Funkcionālie speciālisti un psihiatri -rezidenti Mācību procesa organizācija, atbalsta sniegšana bērniem ar garīgās veselības un garīgās attīstības traucējumiem un atbalsta personāla komandas darba specifika skolā.
Tiešsaites seminārs "Vispārīgi ieteikumi darbam ar bērnu ar autiskā spektra traucējumiem" 13.09.2022. Tiešsaites seminārs 1.5 34 Valmieras  novada pašvaldības logopēdi Logopēdi Autismu raksturojošās pazīmes. Gadījumu aprakstu izpēte un ieteikumi. Saskarsmes veidošanas līdzekļu izmantošanas iespējas koriģējoši attīstošajā darbībā. Informācijas avotu resursi.
Tiešsaistes seminārs "Lasīšanas traucējumi – diagnostika un rehabilitācija" 20.09.2022 Tiešsaites seminārs 2 97 Bērnu klīniskās universitātes  slimnīca BKUS ārsti, funkcionālie speciālisti Seminārā tēmas:  Lasīšanas traucējumi. Audiologopēda loma lasīšanas traucējumu diagnostikā – Acadience TM (Dibels Next) 0-6.kl.; Klīniskā psihologa loma lasīšanas traucējumu diagnostikā; Atbalsta pasākumi lasīšanas traucējumu gadījumā; Programma TextAid, kā atbalsts pacientiem ar lasīšanas traucējumiem.
Tikšanās ar ES ERasmus+ programmas  strapskolu starptautiskās partnerības projekta "Advocate Human Rights for a Fairy Land" dalībniekiem 28.09.2022. Brīvības gatve 384 A 2 41 Rīgas 31.vidusskola, Turcija, Itālija, Spānija, Portugale Projekta dalībnieki Bērnu ar speciālām vajadzībām izglītība Latvijā. Iepazīšanās ar skolu un metodiskajiem materiāliem.
Seminārs "Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem" 10.02.2023. Brīvības gatve 384 A 4 50 Limbažu novads, Jelgavas novads,   Siguldas novads, Rīga, Ogres novads, Jūrmala, Ropažu navads, Alūksnes novads, Mārupes novads, Ķekavas novads, Ādažu novads, Valmieras novads, Saulkrastu novads Vispāizglītojošo skolu pedagogi Semināra laikā klātesošie iepazīstināti ar iespēju piedalīties projektā “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”. Demonstrēta filma "Modes skate". Projekta mērķis ir veicināt toleranci pret citādo, pret cilvēkiem ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem.
Ievads alternatīvajā un augmentatīvajā komunikācijā 27.02.2023. Tiešsaites seminārs 2 24 Rīga, Bērnu klīniskās universitātes  slimnīca BKUS ārsti, funkcionālie speciālisti un klīniskie psihologi. Kas ir alternatīvā un augmentatīvā komunikācija (AAK)? AAK metodes, programmas un ierīces; AAK pieejamība Latvijā; AAK gadījumu piemēri no audiologopēda prakses.
Multidisciplinārs komandas darbs alternatīvās komunikācijas ieviešanā skolas vidē 11.02.2023. Tiešsaites seminārs 2 153 Latvijas Ergoterapeitu Asociācija LEA biedri, citi funkcionālie speciālisti un interesenti. Multidisciplinārs komandas darbs alternatīvās komunikācijas ieviešanā skolas vidē. Izvērtēšana, mērķu saskaņošana, AAK ieviešana.
Pieredzes apmaiņas seminārs atbalsta komandas speciālistiem 09.05.2023. Rīga, Brīvības gatve 384 A 4 15 Rīga, Olaines novads, Cēsu novads, Jūrmala, Ķekavas novads, Tukuma novads, Ropažu novads Atbalsta komandas speciālisti Atbalsta komandas speciālistu darbs ar bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;  Multidisciplinārs komandas darbs  alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas ieviešanā skolas vidē. Individuālo izglītības programmmas apguves plānu sastādīšana un realizēšana sadarbībā ar atbalsta komandas speciālistiem. Skolas metodiskais kabinets. Psihologa darbs ar bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
Pieredes apmaiņas seminārs logopēdiem 12/05/2023 Rīga, Brīvības gatve 384 A 3 18 Valmieras novads Logopēdi Atbalsta komandas speciālistu darbs ar bērniem ar  garīgās attīstības traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem;  Individuālo izglītības programmmas apguves plānu sastādīšana un realizēšana sadarbībā ar atbalsta komandas speciālistiem. Skolas metodiskais kabinets.
Seminārs vecākiem 23/05/2023 Brīvības gatve 384 A 3 12 Rīga  Bērnu ar speciālām vajadzībām vecāki Pāriešana no pirmsskolas uz skolu, nepieciešamais atbalsts  vecākiem un bērniem. Kā uzlabot sadarbību starp bērnu un pieaugušo.