4.8. pētniecības jautājumos sadarbojas ar augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas
Augstskolas nosaukums  Jomas, kurās īstenota sadarbība Sadarbības rezultāti, secinājumi, kas vērsti uz turpmākām konkrētām darbībām izglītības iestādes attīstībā  Nākamajam gadam plānotās sadarbības jomas
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Pedagogu tālākizglītība, piedalīšanās projektos, prakses vietu nodrošināsana     Pedagogu profesionālā tālākizglītība, prakses vietas nodrošināšana, Sadarbība projekta “Kompleksa novērtēšanas un atbalsta programma, lai samazinātu ar ekrānos pavadīto laiku saistītos veselības riskus pusaudžiem” ietvaros Turpināt sadarbību vērstu uz izglītojamo fizisko spēju pilnveidi un attīstīšanu, prakses vietu nodrošināšanu
Rēzeknes tehnoloģijua kadēmija Pedagogu tālākizglītība, topošo pedagogu prakses nodrošināšana  Pedagogu profesionālā pilnveide, studentu prakses vietu nodrošināšna Turpināt nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi un  pedagogu prakses vietu nodrošināšanu
Rīgas Stradiņa universitāte Rehabilitācija, topošo atbalsta speciālistu prakses vietu nodrošināšana Studentu prakses vietu nodrošināsana Turpināt sadarbību rehabilitācijas jomā, kas vienlaikus nodrošina prakses vietas esošajiem studentiem.
Latvijas universitāte Pedagoģisko kompetenču pilnveide, topošo pedagogu prakses vietu nodrošināšana  Tika sniegtas konsultācijas, vadīti praktiskie semināri, nodarbības Turpināt sadarbību vērstu uz praktiskās darba pieredzes iegūšanu un  topošo  pedagogu  tālākizglītošanu teorētiskajā un praktiskajā darbā darbā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.
 
Papildus informācija (ja nepieciešams) par sadarbību ar citām institūcijām