4.10. nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par speciālās izglītības iestādes veiktajām darbībām un publisko to speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos.
Informācijas analīzes publiskošanas datums 02.06.2023.
Publiskošanas vietne/ saite uz publiskoto informāciju https://www.r5sips.lv/ac.htm
Piezīmes/ papildus informācija

 
Izglītības iestādes vadītāja p.i.: G. Bērziņa
Pārskata sagatavotājs:  V.Ukase
Datums 01.06.2023.