Saites

Attīstības centrs

Metodiskie materiāli

 • Interaktīvs Metodiskais materiāls “Augļi un dārzeņi”, Pielikums: Smart Notebook datne interaktīvajai tāfelei (Informācija ievietota 13.06.2018.)
 • Vadlīnijas izglītības iestādēm darbā ar izglītojamiem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi (Informācija ievietota 13.06.2018.)
 • Metodiskie ieteikumi vārdu krājuma paplašināšanai (Informācija ievietota 13.06.2018.)
 • Metodiskie ieteikumi darbam ar integrēto mācību līdzekli - pavārgrāmatu "Gatavosim kopā".(Informācija ievietota 09.06.2017.)
 • Metodiskie ieteikumi individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādei izglītojamajiem, kuri mācās pēc speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 210159XX)
 • Metodiskie ieteikumi pedagogiem, kuri uzsāk darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi
 • Mūsu skolotāju veidotās mācību grāmatas

 • Tālākizglītības programmas
 • Konsultācijas
 • Semināri, konferences
 • © Mārcis Galiņš 2013.