Saites

Attīstības centrs

Metodiskie materiāli

Velcro grāmata “IEPAZĪSTI BURTUS” (Informācija ievietota 23.05.2023.)
Pielikumi:
- Burtu kontūras izveide
- Velcro grāmatas izgriežamās detaļas
- Velcro grāmata “IEPAZĪSTI BURTUS” fotogrāfijās

Planšetdatora lietotņu izmantošana valodas attīstības veicināšanā bērniem ar īpašām vajadzībām (Informācija ievietota 23.05.2023.)

Alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas ieviešana (Informācija ievietota 31.05.2022.)
Pielikumi:
- Pasaka "Trīs sivēntiņi"
- Trīs sivēntiņi
- Būvēšana
- Ģērbšanās
- Roku mazgāšana

Video
Pasaka "Trīs sivēntiņi" Torņa celšana

Ģērbšanās Roku mazgāšana


 • Mācīšanās grūtību izpausmes un pedagoģiskā korekcija (Informācija ievietota 26.05.2022)
 • Mācību materiālu pielāgošana skolēniem ar mācību grūtībām (informācija ievietota 21.04.2021.)
 • Informācija par interneta vietnēm, kurās varēsiet uzzināt, kas ir autisms, kur meklēt palīdzību un rast atbalstu un atbildes uz jautājumiem (Informācija ievietota 22.05.2020)

 • Metodiskie ieteikumi individuālajam izglītības plāns attālinātu mācību īstenošanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

  Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe Ina Gruzdiņa sadarbībā ar skolas pedagogiem un izglītojamo vecākiem ir izstrādājusi metodiskos ieteikumus attālināta mācību procesa nodrošināšanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

 • Ieteikumi attālinātu mācību īstenošanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

 • Ina Gruzdiņa Sociālo prasmju attīstība sākumskolas skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem speciālajā internātpamatskolā. Izglītības reforma: Izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas.2019 (2), Rēzekne, 2019. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta žurnālā “Izglītības reforma: Izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas, 2019 (2)” (29. - 39. lpp.) ievietots Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķes I. Gruzdiņas ir sagatavotais raksts par autores veikto pētījumu, kas balstās uz ikdienas darba pieredzi. Rakstā I. Gruzdiņa uzsver, ka būtiski veicināt sociālo uzvedības normu un prasmju attīstību bērniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem gan mājās ģimenes ietvaros, gan pirmsskolā un skolā ar skolotāju un atbalsta komandas palīdzību. Viena no svarīgām lietām ir drošības vajadzības nozīme skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem GAT un AST sociālo prasmju attīstības veicināšanā. Ar sociālo stāstu un fotogrāfiju palīdzību var izskaidrot, kā rīkoties sociālajās situācijās, lai skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem justos droši uz ielas, sabiedriskajā transportā vai tā pieturā. Autores pētījumā, balstoties uz sociālo stāstu metodi (Grey, 2010), tika izstrādāts un aprobēts interaktīvs, ar maināmām fotogrāfijām un vārdiem, sociālo fotostāstu krājums sākumskolas skolēnu ar GAT un AST sociālās prasmes par drošu uzvedības ievērošanu uz ielas attīstības veicināšanai. (Informācija ievietota 20.04.2020.) Saites uz rakstu: http://www.r5sips.lv/pdf/ac/GruzdinaZinRakstsSocPrasmes2020.pdf vai http://journals.rta.lv/index.php/ER/article/view/4238/4371
 • Interaktīvs Metodiskais materiāls “Augļi un dārzeņi”, Pielikums: Smart Notebook datne interaktīvajai tāfelei (Informācija ievietota 13.06.2018.)
 • Vadlīnijas izglītības iestādēm darbā ar izglītojamiem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi (Informācija ievietota 13.06.2018.)
 • Metodiskie ieteikumi vārdu krājuma paplašināšanai (Informācija ievietota 13.06.2018.)
 • Metodiskie ieteikumi darbam ar integrēto mācību līdzekli - pavārgrāmatu "Gatavosim kopā".(Informācija ievietota 09.06.2017.)
 • Metodiskie ieteikumi individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādei izglītojamajiem, kuri mācās pēc speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 210159XX)
 • Metodiskie ieteikumi pedagogiem, kuri uzsāk darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi
 • Integratīvs materiāls valodas attīstībai un dabas izzināšanai rudenī (Informācija ievietota 29.05.2019.)
 • Sociālo fotostāstu krājums “DROŠA UZVEDĪBA UZ IELAS” (Informācija ievietota 11.06.2019.)

 • Mūsu skolotāju veidotās mācību grāmatas
 • Tālākizglītības programmas
 • Konsultācijas
 • Semināri, konferences
 • © Mārcis Galiņš 2013.