Saites

Attīstības centrs

Tālākizglītības programmas

Saskaņotās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas:

 • „Kam jābūt klases audzinātāja rokas bagāžā?” (8 stundas), 31.05.2018. saskaņojuma Nr. RIIMC-18-146
 • "Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stundas), 02.06.2017. saskaņojuma Nr. RIIMC-17-151
 • “Bērns ar autiskā spektra traucējumiem” (8 stundas), 02.06.2017. saskaņojuma Nr. RIIMC-17-150
 • „Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskā procesā ar izglītojamiem, kuriem ir dažādi funkcionāli traucējumi”(12 stundas), 27.09.2016. saskaņojuma Nr.RIIMC-16-177.
 • „Iekļaujošās un speciālās izglītības nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (28 stundas), 27.04.2016. saskaņojuma Nr. RIIMC-16-099
 • „Mācību procesa nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (8 stundas), 24.02.2016. saskaņojuma Nr. RIIMC-16-052
 • „Bliss simbolu valoda” (28 stundas), 27.01.2016. saskaņojuma Nr.RIIMC-16-021


 • Metodiskie materiāli
 • Konsultācijas
 • Semināri, konferences
 • © Mārcis Galiņš 2013.