Saites

Attīstības centrs

Tālākizglītības programmas

Saskaņotās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas:

  • "Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stundas), 02.06.2017. saskaņojuma Nr. RIIMC-17-151
  • “Bērns ar autiskā spektra traucējumiem” (8 stundas), 02.06.2017. saskaņojuma Nr. RIIMC-17-150
  • „Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskā procesā ar izglītojamiem, kuriem ir dažādi funkcionāli traucējumi”(12 stundas), 27.09.2016. saskaņojuma Nr.RIIMC-16-177.
  • „Iekļaujošās un speciālās izglītības nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (28 stundas), 27.04.2016. saskaņojuma Nr. RIIMC-16-099
  • „Mācību procesa nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (8 stundas), 24.02.2016. saskaņojuma Nr. RIIMC-16-052
  • „Bliss simbolu valoda” (28 stundas), 27.01.2016. saskaņojuma Nr.RIIMC-16-021


  • Metodiskie materiāli
  • Konsultācijas
  • Semināri, konferences
  • © Mārcis Galiņš 2013.