Saites

Attīstības centrs

Tālākizglītības programmas

Saskaņotās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas:

  • “Izglītojamo ar smagiem funkcionāliem traucējumiem iekļaušana mācību procesa norisē” (8 stundas). 30.09.2020. gada saskaņojuma Nr. RIMC-20-247
  • “Atbalsta sniegšana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” (8 stundas). 26.08.2020. saskaņojuma Nr. RIMC-20-198
  • “Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē” (8 stundas). 25.06.2020. gada saskaņojuma Nr. RIMC-20-112
  • „Darba ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedībā” (8 stundas). 25.06.2020. saskaņojuma Nr. RIMC-20-113
  • „Kam jābūt klases audzinātāja rokas bagāžā?” (8 stundas). 31.05.2018. saskaņojuma Nr. RIIMC-18-146


  • Metodiskie materiāli
  • Konsultācijas
  • Semināri, konferences
  • © Mārcis Galiņš 2013.