Saites

Attīstības centrs

Tālākizglītības programmas

Saskaņotās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas:

  • “Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē” (8 stundas). 25.06.2020. gada saskaņojuma Nr. RIMC-20-112
  • „Darba ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedībā” (8 stundas). 25.06.2020. saskaņojuma Nr. RIMC-20-113


  • Metodiskie materiāli
  • Konsultācijas
  • Semināri, konferences
  • © Mārcis Galiņš 2013.