Saites

Ārpusstundu darbs

Interešu izglītības pulciņi

Ikgadējie pasākumi

Skolas internāts


Koncertu cikls skolu jaunatnei „Mūzika Tev”

Valsts SIA „Latvijas Koncerti” par vienu no savas darbības galvenajiem mērķiem izvirzījusi bērnu un jauniešu muzikālo izglītošanu. Arī mūsu skolas 7. – 9.klašu skolēni regulāri apmeklē piedāvātos koncertus, kuros mūzika nereti tiek papildināta ar citām spilgtām mākslas nozarēm. Ik gadu 4 koncertu cikls, piedāvā labākos un saistošākos muzikālos priekšnesumus no visdažādākajiem mūzikas žanriem: tā ir gan latviešu tautas mūzika, gan klasiska, gan džezs un rokmūzika.

Skolēni un pedagogi ir priecīgi un pateicīgi, ka ilgstošas sadarbības rezultātā ar muzikoloģi Karīnu Bērziņu un koncertu organizētājiem var gūt jaunus iespaidus, redzēt un baudīt mūziķu priekšnesumus.


Skolas sadarbība ar Mākslinieciskās jaunrades centru "Praktiskās estētikas skola"

Katru pirmdienu mūsu skolas 1. - 4. klašu skolēni un katru otrdienu 4.-7. klašu skolēni pēc mācību stundām apmeklē Mākslinieciskās jaunrades centru "Praktiskās estētikas skola".
Praktiskās estētikas skolā skolēniem iespējams piedalīties daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos - ādas dizains, kustību valoda, origami - papīra plastika, tekstildizains un mazā dizainera pulciņa nodarbībās.
Katru gadu pavasarī Praktiskās estētikas skolā tiek rīkots pasākums skolēniem no dažādām speciālās izglītības iestādēm, kura laikā notiek sacensības dažādu aktivitāšu jomās.

Ārpusstundu nodarbības mūsu skolā

Skolā tiek realizētas arī interešu izglītības programmas, speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības - ārstnieciskā vingrošana, peldēšana, ritmika, logopēdija, slinga terapija, mākslas terapija, mūzikas terapija u.c., kā arī dažādas fakultatīvās nodarbības izglītojamo zināšanu un prasmju nostiprināšanai. Papildus mācību un audzināšanas darbam, izglītojamiem tiek piedāvātas arī ārpusskolas nodarbības, piemēram, peldēšana, nodarbības Praktiskās estētikas skolā utt. Skolā darbojas atbalsta personāls (psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, mākslas terapeits, masieris un ārstniecības personas).

© Mārcis Galiņš 2013.