Saites

Atbalsts skolēniem

Skolēniem atbalstu sniedz:

Psihiatrs - Ināra Smilga
Pediatrs - Eudocija Spridzāne
Sociālais pedagogs - Dzintra Endzeliņa
Speciālais pedagogs - Dina Krocāne, Aiga Štāle
Psihologs - Karīna Agadžanjana (Stokholmas iela 24), Amanda Zariņa (Slāvu iela 19)
Logopēds - Dina Dreiblate, Maija Krūze un Evija Landrāte (Slāvu iela 19), Estere Fuksa un Ieviņa Vanaga (Stokholmas iela 24)
Skolas medmāsas - Ģertrūde Kusiņa, Suzanna Slavīte (Slāvu iela 19)
Mākslas terapeits - Līga Sarkane (Slāvu iela 19, Stokholmas iela 24)
Slinga terapeits, fizioterapeits - Mārtiņš Seisums
Masiere - Vija Žīgure
Ergoterapeits - Tatjana Leskova
Koriģējošā vingrošana - Anita Beinere, Astra Kurme (Slāvu iela 19), Inita Purmale (Stokholmas iela 24)
Attīstošās un korekcijas nodarbības (Montesori) - Dace Kārkliņa

* Skolēni saņem bezmaksas ēdināšanu, apmaksātus sabiedriskā transporta izdevumus Rīgas pilsētā, tiek nodrošināti ar internātu.

Sākumskolas skolēniem tiek piedāvāts ergoterapeita atbalsts un konsultācijas

Ergoterapija ir rehabilitācijas nozare, kas cilvēkam palīdz būt neatkarīgākam savā ikdienas dzīvē. Terapijas mērķis ir risināt šķēršļus, kas ierobežo cilvēka svarīgo aktivitāšu veikšanu.
Ergoterijas darbības virzieni skolā:
 • Konsultēšana vai iemaņu aktīva trenēšana pašaprūpes līmeņa pilnveidei
 • Sīkās motorikas trenēšana (satvērieni, spēks, koordinācija u.c.)
 • Uzmanības noturība, sadarbības prasmes, aktivitātes plānošanas prasmes
 • Vides pielāgošana skolēna vajadzībām
  Ergoterapeita konsultācijas un atbalstu var saņemt ne tikai skolēni, bet arī viņu vecāki un pedagogi.

  Skolā skolēniem tiek piedāvātas attīstošās un prakstiskās nodarbības

  Nodarbību laikā tiek izmantoti materiāli un vingrinājumi, kas balstīti uz pasaulē atzītas un plaši pielietotas Marijas Montesori izstrādātas pedagoģiskās metodes.
  Materiāli ir īpaši veidoti un izstrādāti praktisko iemaņu attīstīšanai, matemātikas un valodas prasmju izkopšanai, kā arī sajūtu attīstīšanai.
  Mācību un korekcijas procesā šie materiāli tiek piemeklēti un pielāgoti katra bērna individuālām vajadzībām un attīstības līmenim. Darbs pēc Montesori metodes ar atbilstošiem metodiskajiem materiāliem raisa bērnos aktivitāti, interesi un attīsta koncentrēšanās spējas, kas ir ļoti svarīgi bērna attīstībai.

  Mūsu skolā skolēniem tiek piedāvāta mākslas terapija

  Mākslas terapija skolā ir ar neklīnisku ievirzi un vairāk vērsta uz attīstību un individuālo resursu meklēšanu. Darbojoties mākslas terapijas nodarbībās ar dažādiem mākslas materiāliem - tradicionāliem un ne tik tradicionāliem, pēc katra skolēna interesēm (piemēram, dažādām krāsām, plastalīnu, dažādiem krītiem, dabas materiāliem, papīru, parafīnu, metāla stieplēm, vilnu u.c.) ir iespējams uzlabot savu personīgo labizjūtu. Skolēns var saņemt atbalstu drošā vidē, lai varētu notikt sevis izteikšana, pakāpeniska sevis iepazīšana, pieņemšana, attīstības harmonizācija. Sadarbībā ar mākslas terapeitu tiek uzlabotas savstarpējo attiecību prasmes, palīdzot kontrolēt savu uzvedību, mazinot stresu un stiprinot pašapziņu.

  Mākslas terapija ir sevišķi noderīga strādājot ar audzēkņiem, kuriem ir apgrūtināta mutvārdu saskarsme, tēli un simboli darbojas kā informācijas sniedzēji, papildinot saskarsmi ar apkārtējo pasauli.

  Mūsu skola piedāvā skolas skolēniem slinga terapiju

  Slinga terapija ir pilnīga diagnostikas, aktīvas ārstēšanas un vingrojumu sistēma ar mērķi panākt pastāvīgu muskuloskeletāro traucējumu uzlabošanos. Slinga terapija kā arī ārstnieciskā vingrošana piemērota, ja ir skolioze; apaļa vai plakana mugura, plakanā pēda; "X" vai "O" veida kājas; neiroloģiskas saslimšanas, kas radījušas kustību traucējumus; sensori traucējumi vai "neveikla bērna sindroms"; bronhiālā astma vai hronisks bronhīts

  Mūsu skolā darbojas sajūtu telpas

  Neraugoties uz zinātnes un tehnikas attīstību, ļoti ātro datorizācijas tempu, sensorās audzināšanas loma nav mazinājusies, tai ir fundamentāla nozīme bērna personības veidošanās procesā, balstoties uz uzkrāto sensoro pieredzi, veidojas tādi procesi kā iztēle, atmiņa, domāšana, kā arī attīstās dažādi praktiskās darbošanās veidi.
  Domājot par bērnu personības attīstību, labsajūtu un relaksācijas iespējām, Rīgas 5. speciālajā internātpamatskolas Mežaparka filiālē ir ierīkota sensorā istaba.

  Sensorā istaba ir speciāli radīta vide bērna sensoro maņu - redzes, taustes, dzirdes un ožas attīstībai. Sensorā istaba ir īpaši piemērota bērniem ar smagiem kombinētiem traucējumiem.
  Šajā telpā, izmantojot skaņas, gaismas un cita veida sensoros elementus, bērniem ir iespēja caur maņām iepazīt apkārtējo pasauli, atpūsties, relaksēties un atgūt psihoemocionālo līdzsvaru. Ar prieka un pārsteiguma sajūtām šo notikumu gaidīja ne tikai skolēni, bet arī visi skolas darbinieki. Kopā ar mūsu atbalstītājiem un draugiem, mums tas ir izdevies!

 • © Mārcis Galiņš 2013.