Saites

Pasākumi

Dzejas dienām veltītais dzejoļu konkurss 2020!

Septembris tradicionāli ir tas laiks, kad visā Latvijā tiek rīkoti dzejas dienām veltīti pasākumi. Tas ir laiks, kad nopūšam putekļus no grāmatām, kas atver mums mīļās un tuvās dzejas rindu lappuses.

Arī Rīgas 5. pamatskolā - attīstības centrā 24. septembrī notika dzejoļu konkurss. Tajā piedalījās labākie jaunāko klašu un arī vecāko klašu skolēni, kuri bija izturējuši iepriekšēju atlasi dzejoļu konkursos atsevišķu klašu ietvaros. Visi dalībnieki bija īpaši gatavojušies un pacentušies sameklēt sev un skolotājiem mīļus, populārus dzejoļus no tautā iecienītiem autoriem kā Rainis, Imants Ziedonis, Ojārs Vācietis, Aleksandrs Čaks, Maija Laukmane un Jānis Baltvilks.

Konkursā piedalījās sākumskolas klašu audzēkņi: Linda Zīle (3.a klase), Aleks Cālītis (3.sa klase), Dainis Gruzdiņš (4.a klase), Mārtiņš Renerts (4.sa klase). Vecākās klases pārstāvēja Tomass Šatilovs, Evelīna Bidzāne un Nikola Kiseļova (5.a klase), Artūrs Poļšins (5.sa klase), Dita Dogžina (6.sa klase), Lāsma Ivanovska (8.sb klase), Sandis Endzelis, Oskars Normants un Kristiāns Brauns (9.a klase), Kristīne Kapicka (9.sa klase), Rihards Ričards Ipatovs (1.1.pav./3.1.pav.).

Sakām lielu PALDIES visiem konkursa dalībniekiem, mūsu mīļajiem skolotājiem par rūpīgo skolēnu sagatavošanu. Īpašs paldies Kristīnei Kapickai (9.sa klase), kura pierādīja sevi kā lieliska šī pasākuma vadītāja. Liels paldies žūrijai par iejūtīgo un profesionālo vērtējumu un iepriekšējo skolēnu atlasi.

Uz tikšanos nākošgad jau citos Dzejas dienu pasākumos!© Mārcis Galiņš 2013.