Saites

Iepirkumi

Publikācijas
datums
Iepirkuma
numurs
Iepirkuma
priekšmets
Iepirkuma
dokumenti
Dokumentu
iesniegšanas
termiņs
Iepirkuma
statuss
10.11.2016.R5SIPS 2016/1"Diagonālā pacēlāja (kāpņu lifta) invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Rīgas 5. internātpamatskolas - attīstības centrs vestibilā" Iepirkuma nolikums

30.11.2016. 15:00Noslēdzies

Publikācijas
datums
Iepirkuma
numurs
Iepirkuma
priekšmets
Iepirkuma
dokumenti
Dokumentu
iesniegšanas
termiņs
Iepirkuma
statuss
10.11.2014.R5SIPS 2014/1" Pārtikas preču piegāde Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas skolēnu ēdināšanas vajadzībām" Iepirkuma nolikums

Piedāvājuma forma
19.12.2014. 11:00Noslēdzies

Iepirkuma komisija izskatījusi iesniegtos piedāvājumus un nolēma slēgt iepirkuma līgumus ar šādiem pretendentiem:
 • pirmajā sadaļā - Piena produkti - ar SIA "Kapparis" par summu EUR 26 140,50 (divdesmit seši tūkstoši viens simts četertdesmit eiro un 50 centi) bez PVN;
 • otrajā sadaļā - Svaiga gaļa, gaļas izstrādājumi, putnu gaļa un putnu gaļas produkti ar SIA "Zabo" par summu EUR 37 236,20 (trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši eiro un 20 centi) bez PVN
 • trešajā sadaļā - Dārzeņi un sakņaugi. Svaigi augļi un ogas ar SIA "Lanekss." par summu EUR 17273,65 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs eiro un 65 centi) bez PVN
 • ceturtajā sadaļā - Bakaleja - Graudu maluma produkti, konservēti produkti, dzērieni, sulas un saistītie produkti, dažādi pārtikas produkti t.s. piedevas ēdieniem ar SIA "Lanekss." par summu EUR 24296,07 (divdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit seši eiro un 07 centi) bez PVN
 • piektajā sadaļā - Maize un maizes izstrādājumi ar SIA "Lanekss." par summu EUR 9287,05 (deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi eiro un 05 centi) bez PVN
 • sestajā sadaļā - Zivis un zivju izstrādājumi ar SIA "Lanekss." par summu EUR 8408,70 (astoņi tūkstoši četri simti astoņi eiro un 70 centi) bez PVN


  07.08.2013. Tiek pasludināts iepirkums "Pārtikas preču piegāde Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas skolēnu ēdināšanas vajadzībām" Iepirkuma identifikācijas Nr. R5SIPS 2013/3
  Līgums tiek slēgts uz 16 kalendāriem mēnešiem.
  Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 19.augustam plkst.11.00, Rīgā, Slāvu ielā 19, ēkas 1. stāvā, lietvedes kabinetā.
  Kontaktpersona: direktora vietnieks administratīvi-saimnieciskajā darbā Aldis Ērglis tālr. 67248485 e-pasts: a.erglis@riga.lv

  Instrukcija iepirkumam

  Iepirkums noslēdzies!

  *****

  05.08.2013. Tiek pasludināts iepirkums "Pārtikas preču piegāde Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas skolēnu ēdināšanas vajadzībām" Iepirkuma identifikācijas Nr. R5SIPS 2013/2
  Līgums tiek slēgts uz 16 kalendāriem mēnešiem.
  Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 16.augustam plkst.11.00, Rīgā, Slāvu ielā 19, ēkas 1. stāvā, lietvedes kabinetā.
  Kontaktpersona: direktora vietnieks administratīvi-saimnieciskajā darbā Aldis ērglis tālr. 67248485 e-pasts: a.erglis@riga.lv
  *Sakarā ar būtiskiem labojumiem iepirkuma dokumentācijā iepirkums R5SIPS 2013/2 tiek izbeigts

  Iepirkums noslēdzies!

  *****

  13.05.2013. Tiek atklāts konkurss "Pārtikas preču piegāde Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas skolēnu ēdināšanas vajadzībām" Iepirkuma identifikācijas Nr. R5SIPS 2013/1
  Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 17.jūnijam plkst.11.00, Rīgā, Slāvu ielā 19, ēkas 1. stāvā, lietvedes kabinetā.
  Kontaktpersona: direktora vietnieks administratīvi-saimnieciskajā darbā Aldis ērglis tālr. 67248485 e-pasts: a.erglis@riga.lv

  Konkursa nolikums
  Finansu piedāvajuma forma

  Konkurss noslēdzies!

  Iepirkuma identifika-cijas Nr. R5SIPS 2013/1 "Pārtikas preču piegāde Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas skolēnu ēdināšanas vajadzībām" (15000000-8)
  Piegādātājs (-ji): SIA "S.A.V." (40003226249); SIA "žabo" (41503017194), SIA "Sanitex Baltic Dstribution" (40003166842), SIA "S.A.V." (40003226249) Līgumcena: 34 706,40 LVL

 • © Mārcis Galiņš 2013.