Saites

Ārpusstundu darbs - skolas internāts

Skolas internāta prezentācija

Dzimšanas dienu svinības

27. novembrī Slāvu ielas filiālē un 28. novembrī Stokholmas ielas filiālē pēcpusdienā valdīja prieks un satraukums, jo vakarā taèu bûs tradicionālā dzimšanas dienu ballīte! Pēcpusdienā skolēni atkārtoja un mācījās, kā uzklāt svētku galdu un kā sagaidīt viesus.

Slāvu ielas filiālē jubilāri mûzikas pavadījumā ienāca zālē un ieņēma vietas ar baloniem rotātos krēslos. Skolotāja Solvita katrai zodiaka zīmei veltīja nelielu ieskatu viņu raksturam.

Kopīgas rotaļas un disenīte ir neatņemama svētku sastāvdaļa. Un, kur nu vēl svētku torte! Par to sakām paldies skolotājai Ivetai un pavāru kursam, bija ļoti garšīga!

Paldies skolotājiem Irēnai, Solvitai, Diānai, Aleksandram un Aināram par dzimšanas dienu svinību organizēšanu!Projeku nedēļa Skolas internātā

Projektu nedēļas ietvaros internātā daudz runājām par Latvijas dabu un upēm, diskutējām par vides piesārņošanu. Zīmējām dzīvniekus un jûras iemītniekus. Praktiski devāmies izpētīt ûdens pasaules dzīles interaktīvajā zemûdens pasaules izstādē.Dzīvošana Skolas internātā

Rīgas 5.internātpamatskolas – attīstības centra skolēniem, kuri dzīvo ārpus Rīgas robežām, ir iespēja dzīvot Skolas internātā. Vakaros, kopā ar internāta skolotājiem, skolēni apgûst pašapkalpes iemaņas, mācās lietderīgi pavadīt brīvo laiku un svinēt svētkus.

Stokholmas ielas filiāles skolēni daudz laika pavada pastaigās. Lielāko prieku sagādā došanās uz Mežaparka bērnu rotaļu laukumu. šajā mācību gadā skolēni arī apmeklējuši Rīgas Dinamo hokeja spēles, bijuši ekskursijā uz Latvijas Kara muzeju. Ar aizrautību skolēni vakarus pavada spēlējot galda spēles, aplicējot un veidojot telpu noformējumu svētkiem, gatavojot sviestmaizes, cepot picas vai cepumus mājturības kabinetā.

Protams, gaidītākie svētki ir dzimšanas dienu ballīte, kura notiek divas reizes gadā. Tajās pusgada jubilāri saņem dāvanas, visi kopā iet jautrās rotaļās un mielojas ar Skolas profesionālās pamatizglītības programmas “Pavāru palīgs” audzēkņu izcepto torti.

Paldies skolotājiem un audzinātājiem, kuri rûpējas, lai skolēnu pavadītais laiks skolā bûtu lietderīgs un interesants!© Mārcis Galiņš 2013.