Saites

Skolas konkursi/festivāli

Festivālam “Balsis” 10 gadi!

2020. gada 12. martā plkst. 14.00 Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs jau desmito reizi rīko starptautisko vokālās mūzikas festivālu skolēniem ar garīgās attīstības un garīgās veselības traucējumiem, kuri ir talantīgi mūzikas jomā - “Balsis”. Skolēniem būs iespēja parādīt un atklāt savas dziedāšanas prasmes, skatuves talantus un spēju komunicēt ar dalībniekiem no dažādām valstīm. Aicinām arī vispārizglītojošās skolas, kurās skolēni apgūst izglītību pēc speciālās pamatizglītības programmām izglītojamiem ar garīgās attīstības un garīgās veselības traucējumiem, piedalīties ar saviem konkursa priekšnesumiem!

Uz tikšanos Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā 2020. gada 12. martā!


Rīgas 5.pamatskola-attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīko konkursu

"Avīzes otrā elpa-četri gadalaiki"!

Konkurss šogad notiek no 2020.gada 1. februāra līdz 2020.gada 20. februārim.

Konkursa darbi tiks izstādīti Rīgas 5. pamatskolas-attīstības centra filiālē, Brīvības gatvē 384a aktu zālē. Konkursa darbu izstāde būs apskatāma no 14. februāra plkst.10.00 līdz 20. februāra plkst.14.00. Izstādes apmeklētājiem būs iespēja nobalsot par skatītāju simpātiju.

Dalībnieku apbalvošana notiks 2020. gada 20. februārī, plkst. 14.00, Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā, Brīvības gatvē 384a.


Starptautiskais pavāru palīgu konkurss "Protu, varu, daru"

Konkurss norisināsies 2019. gada 17. oktobrī, plkst. 11.00 Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā, Brīvības gatvē 384a, Rīgā.

Konkursa mērķis ir aktualizēt karjeras izaugsmes iespējas, nostiprinot iepriekš apgūto iemaņu, prasmju un zināšanu apjomu pavāra palīga profesijā.


Melnbaltie brīnumi

2019. gada maijā 3. klases skolnieks Rafaēls piedalījās bērnu un jauniešu vizuālās mākslas darbu konkursā - izstādē “Fantāzija – sirreālisms” ar darbu “Melnbaltie brīnumi”.

Rafaēls vizualizēja savu fantāziju melnbaltā tehnikā un ieguva 3.vietu. Rafaēls uz lietām ir paskatījies ar savu pasaules redzējumu. Viņa kompozīcijā izpaužas radošums, neierasta zīmēšana ar dažādām līnijām un netradicionāliem tēliem.

Paldies skolotājai D. Rekei par sagatavošanu konkursam!


Vizuāli plastiskās mākslas izstāde "Daba mums visapkārt"

Mūsu Skolas skolēni Sandis, Krista, Elvijs, Edgars š., Renārs un Edgars Z. piedalījās vizuāli plastiskās mākslas konkursā – izstādē “Daba mums visapkārt. Pļava 14.” šī gada konkursa mērķis bija saskatīt sēņu sugu daudzveidību un neparastumu, atspoguļojot to radošajā darbā. Pārrunājot ar skolotāju par sēņu daudzveidību, tika izvēlētas neparastas suņu sēnes, jo tās ir maz pazīstamas un neēdamas. Tās cilvēki nelasa, tāpēc tās ir sastopamas pļavās un mežos. Veidojot kopdarbu, skolēni arī vairāk uzzināja par izvēlētajām sēņu sugām. Pļavas vītene ir dzelteni oranža un tā sausumā novīst, bet mitrumā atdzīvojas, savukārt, Baltā tintene tikai sākumā ir balta. Pēc laika tā paliek pelēka vēlāk melna, sašķīstot pārvēršas melnā, pilošā šķidrumā, ko sauc par tinti.

Paldies skolotājai Līgai Sarkanei par skolēnu sagatavošanu un autoru kolektīvam par iegūto 2. vietu izstādē!


Teātra festivāls bērniem ar speciālām vajadzībām

11. aprīlī Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā notika teātra festivāls “Mēs varam!”. Festivālā piedalījās 7 speciālo izglītības iestāžu skolēni, kuri demonstrēja savu prasmi teātra mākslas jomā.

Mūsu Skolas kustību teātra pulciņš skatītājus priecēja ar izrādi “Mazā raganiņa”, kura mudināja visus darīt tikai labus darbus, savukārt, 5. - 9. klašu skolēni izrādīja pasaku “Sarkangalvīte un vilks”. Vēl skatītājiem bija iespēja vērot uzvedumus “Vecīša cimdiņš”, “Zaķu pavasaris” u.c.

Festivāls bija lieliska iespēja skolēniem attīstīt savus talantus, jo skolēni uzvedumos gan iejutās tēlos, gan dejoja, gan dziedāja, kā arī ar interesi vēroja citu skolu priekšnesumus.

Paldies skolotājām Inai Gruzdiņai, Maijai Krūzei un Ingrīdai šteinbergai par skolēnu sagatavošanu un radošo spēju attīstīšanu!


Starptautiskais vokālās mūzikas festivāls “Balsis”

Ar krāšņu un daudzveidīgu koncertu 7. martā izskanēja Rīgas 5.internātpamatskolas – attīstības centra Starptautiskais vokālās mūzikas festivāls “Balsis 2019”. šogad pasākumā piedalījās 92 dalībnieki no 14 mācību iestādēm. Tika pārstāvētas skolas no Rīgas, Rīgas reģiona, Lielvārdes novada, Paņevežiem (Lietuva). Piedalījās arī vispārizglītojošās skolas, kuras realizē izglītības programmas skolēniem ar funkcionāliem attīstības traucējumiem.

Dalībniekus priecēja uzaicinātais viesis – dziedātājs Nikolajs Puzikovs, kurš ar savu pozitīvo priekšnesumu iedrošināja visus pasākuma dalībniekus.

Starptautiskais mūzikas festivāls “Balsis” notika jau 9. gadu pēc kārtas un pasākuma organizatorus un dalībniekus iepriecināja ar mūsdienīgu un atraktīvu repertuāru.

Paldies pedagogiem un visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu!


Teātra festivāls bērniem ar speciālām vajadzībām „Mēs varam!”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs aicina skolēnus un viņu pedagogus piedalīties Teātra festivālā bērniem ar speciālām vajadzībām „Mēs varam!”, kurš norisināsies 2019. gada 11. aprīlī plkst. 13.00, Slāvu ielā 19, Rīgā.

Festivāla mērķis ir sekmēt skolu un skolēnu ar speciālām vajadzībām pieredzes apmaiņu teātra mākslā, sniegt iespēju skolēniem ar speciālām vajadzībām piedalīties kultūras procesu veidošanā, tādējādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, veicināt Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās pamatizglītības programmas, izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, pedagogu radošo sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Uz tikšanos 11. aprīlī Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā!


Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Gleznojumi uz zīda un stikla - Latvijas ainava"

Bērnu un jauniešu centrs "Mīlgrāvis" ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu jau 14 reizi organizēja Rīgas mēroga zīda apgleznošanas konkursu. šogad konkursa tēma bija “Latvijas ainava”.

Konkursa organizatori atzīst, ka skolēnu veidotajās ainavās atspoguļojas dabas mīlestība, rosinoši un spilgti tēli. Darbu kompozīciju pamatā redzama krāsu un kontūru saspēle visdažādākajās variācijās - dekoratīvi laukumi, zīda glezniecībā raksturīgās spilgtās krāsas un maigas toņu pārejas.

Arī mūsu skolas skolniece Diāna piedalījās izstādē ar diviem darbiem: Vakars Gaujmalā un Pļava vasarā un ieguva 1.vietu speciālo izglītības iestāžu grupā.

Paldies tradicionālo rokdarbu pulciņa skolotājai Iveta Vāciete.


Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2019"

2019. gada 24. februārī Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” tika rīkots Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2019". Konkursā piedalījās vispārējās, speciālās un interešu izglītības iestāžu folkloras kopu dalībnieki, kā arī folkloras interesenti. Konkursa mērķis - apgūt, pārmantot un popularizēt tautas dziesmu repertuāru un dziedāšanas tradīcijas, veicināt dziedātāju individualitātes un muzikalitātes attīstību, izceļot katra dziedātāja nozīmīgumu.

Konkursā no mūsu skolas piedalījās 5. klases skolēns Oskars, kurš dziedāja divas latviešu tautasdziesmas - “Tumsa, tumsa, kas par tumsu” un “Kumeliņi, kumeliņi” ar tautas instrumenta pavadījumu. žūrijas pārstāvjiem bija jāizvērtē katra dalībnieka muzikalitāte, repertuāra atbilstība dziedātāja vecumam un dotībām, priekšnesuma, izpildījuma dabiskums, priekšnesuma pievilcība. Vidējā vecuma grupā (12 – 16 gadi) Oskars ieguva II pakāpes diplomu.

Radošā, muzikāli piepildītā un pavasarīgā gaisotnē prieku varēja gūt no 50 akustiskiem vokālajiem priekšnesumiem. Tā bija vienreizēja pieredze piedalīties un rast jaunas ierosmes nākamajiem konkursiem un koncertiem!

Paldies skolotājai Gunai Dūmai - Brūverei par ieguldīto darbu Oskara sagatavošanā konkursam, kā arī skolēna motivēšanā un talanta attīstīšanā!


Vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Avīzes otrā elpa – es mīlu savu zemi”

Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu 21. februārī notika vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Avīzes otrā elpa – es mīlu savu zemi”.

Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu ar speciālām vajadzībām interesi par vizuāli plastisko mākslu. Konkursā piedalījās Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās izglītības programmas izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem skolēni. Konkursā tika pārstāvētas 10 skolas, radošos darbus iesniedza 53 skolēni, modes skatē piedalījās 28 skolēni.

Iesniegtos konkursa darbus vērtēja neatkarīga žūrija – tipogrāfijas “Veiters” komercdirektore Diāna Novicka, mākslas terapeite Līga Sarkane, māksliniece Maija Rezenberga.

Arī šogad konkursa noslēgumā tika organizēts kopīgs pasākums visiem tā dalībniekiem. Modes skatē, katra izglītības iestāde bija sagatavojusi netradicionālu tērpa aksesuāru - cepuri, somiņu, rotas vai kādu citu aksesuāru no papīra, avīzes, ko demonstrēja teatrālā priekšnesumā.

Pēc pasākuma dalībnieki cienājās ar krāšņu torti, cepumiem, konfektēm. Tika organizētas kopīgas rotaļas pasākuma dalībniekiem. Skolotāji darbojās sveèu liešanas darbnīcā kopā ar mūsu Skolas mākslas terapeiti Līgu Sarkani.

Paldies visiem pasākuma organizatoriem un dalībniekiem.


Starptautiskais vokālās mūzikas festivāls “Balsis 2019”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs aicina skolēnus un viņu pedagogus ieskandināt pavasari Starptautiskā vokālās mūzikas festivālā “Balsis 2019”, kurš norisināsies 2019. gada 7. martā plkst. 13.00, Slāvu ielā 19, Rīgā.

Konkursā aicināti piedalīties izglītības iestāžu skolēni, kurās tiek realizētas speciālās izglītības programmas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā (Slāvu ielā 19)!


Starptautiskais pavāru palīgu konkurss “Protu, varu, daru”

18. oktobrī, jau otro gadu pēc kārtas, mūsu Skolā notika konkurss “Protu, varu, daru”, kurā piedalījās Rīgas, Latvijas un Lietuvas speciālās izglītības iestādes, kurās audzēkņi apgūst pavāra palīga profesiju. šogad piedalījās 12 komandas.

Katra komanda ieradās ar sagatavotu mājas darbu - rauga mīklas izstrādājumu, veltītu Latvijas dzimšanas dienai un Rudens zupas recepti. Varēja apbrīnot komandu radošo pieeju un izdomu gan ēdiena pagatavošanā, gan noformēšanā. Dalībnieki arī demonstrēja savas praktiskās iemaņas lavaša, dārzeņu plates gatavošanā un svētku galda servēšanā.

Pēc konkursa oficiālās daļas dalībnieki piedalījās karameļu gatavošanas meistarklasē, kuru vadīja Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņi.

Visas aktivitātes vērtēja kompetenta žūrija, kura dalībniekiem sniedza vērtīgus ieteikumus profesionālajā jomā.

Paldies žūrijai, kā arī visu skolu komandu pedagogiem par komandas sagatavošanu konkursam.


Starptautiskais pavāru palīgu konkurss "Protu, varu, daru"

Konkurss norisināsies 2018. gada 18. oktobrī, plkst. 11.00 Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā, Slāvu ielā 19, Rīgā.

Konkursa mērķis ir aktualizēt karjeras izaugsmes iespējas, nostiprinot iepriekš apgūto iemaņu, prasmju un zināšanu apjomu pavāra palīga profesijā.


Teātra festivāls bērniem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam!”

2018. gada 19. aprīlī Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs, sadarbojoties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu (RD IKSD), pirmo reizi rīkoja Teātra festivālu bērniem ar speciālām vajadzībām „Mēs varam!”.

Festivāla uzdevums bija sekmēt bērnu un jauniešu talanta, prasmju un spēju izkopšanu teātra mākslas jomā. Dalībnieki bija no Rīgas skolām, no Dienas centra “Cerību māja”, kā arī viesi no Paņevežiem (Lietuva).

Festivālu atklāja un dalībniekus iepriecināja aktieri no televīzijas raidījuma ”Kas te? Es te!”.

Festivāls veicināja skolēnu komunikācijas prasmes, integrāciju sabiedrībā. Pasākuma dalībnieki augstu novērtēja skolas tradīcijas un organizatorisko sniegumu šī pasākuma sagatavošanā, kā arī ieteica attīstīt šo radošo ideju turpmāk.

Paldies festivāla dalībniekiem par kopīgi radīto radošo un pozitīvo gaisotni! Paldies RD IKSD par atbalstu teātra festivāla rīkošanā!

Teātra festivāls 2018 Teātra festivāls 2018 Teātra festivāls 2018 Teātra festivāls 2018

Teātra festivāls bērniem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam!”

Rīgas 5.internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīko Teātra festivālu bērniem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam!”.

Festivāla mērķis ir dot iespēju skolēniem ar speciālām vajadzībām piedalīties kultūras procesu veidošanā, attīstot talanta, prasmju un spēju izkopšanu teātra mākslā, veicināt viņu integrēšanos sabiedrībā.

Festivālā aicināti piedalīties Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās izglītības programmas (izglītības programmu kodi: 210158XX un 210159XX) audzēkņi.

Festivāls notiks 2018. gada 19. aprīlī plkst. 13.30, Rīgā, Slāvu ielā 19.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamtskolā – attīstības centrā!


Starptautiskais Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra vokālās mūzikas festivāls „Balsis”

2018. gada 1. martā Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs jau 7. reizi, sadarbojoties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, rīkoja Starptautisko vokālās mūzikas festivālu “Balsis”.

Festivālā piedalījās skolēni no Rīgas un citiem Latvijas reģioniem, kā arī no Paņevežiem (Lietuvas).

Festivālu atklāja dziedātājs Roberto Meloni, kurš ar savu pozitīvismu un enerģiju uzmundrināja un iedvesmoja visus dalībniekus.

Festivāla kulminācija bija lielā, skaistā torte ar salūtsvecēm, ko bija izcepuši mūsu Skolas skolēni, kuri apgūst pavāra palīga profesiju.

Paldies visiem radošajiem, sirsnīgajiem un muzikālajiem festivāla dalībniekiem, kuri bija kopā ar mums šajos brīnišķīgajos, mūzikas piepildītajos un pavasarīgajos svētkos - Starptautiskajā vokālās mūzikas festivālā “Balsis”!

Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par atbalstu festivāla rīkošanai!

Balsis 2018 Balsis 2018 Balsis 2018

Starptautiskais vokālās mūzikas festivāls “Balsis 2018”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs jau septīto reizi aicina skolēnus un viņu pedagogus ieskandināt pavasari Starptautiskā vokālās mūzikas festivālā “Balsis 2018”, kurš norisināsies 2018. gada 1. martā plkst. 14.00, Slāvu ielā 19, Rīgā.

Festivāla mērķis ir popularizēt muzicēšanu un interesi par mūziku, kā arī dot iespēju skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem apliecināt savus vokālos talantus un spēju izpausties mūzikā. Starptautiskā pasākuma uzdevums ir veicināt komunikācijas prasmju pilnveidošanos un integrēšanos sabiedrībā.

Festivāla nolikums un pieteikšanās anketa pielikumos.

Uz tikšanos 1. martā Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā!


Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs rīko Starptautisko pavāru palīgu konkursu „Protu, varu, daru”

Konkursa mērķis ir aktualizēt karjeras izaugsmes iespējas, nostiprinot iepriekš apgūto iemaņu, prasmju un zināšanu apjomu pavāra palīga profesijā, kā arī sekmēt skolēnu ar speciālām vajadzībām komunikācijas un karjeras prasmju pilnveidošanu, ļaujot apliecināt un realizēt savas profesionālās iemaņas starptautiskā konkursā, atbilstoši skolēnu profesionālās pamatizglītības programmai.

Konkursā aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas speciālo izglītības iestāžu profesionālās pamatizglītības programmas “ēdināšanas pakalpojumi” vai tai pielīdzināto programmu izglītojamie.

Konkurss notiks 2017.gada 2.novembrī plkst.11:00, Rīgā, Slāvu ielā 19.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa pielikumos.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā (Stokholmas ielā 24)!


Bērnu ar speciālām vajadzībām vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Avīzes otrā elpa, mana pilsēta”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs rīko vizuāli plastiskās mākslas konkursu „Avīzes otrā elpa, mana pilsēta”.

Konkursa mērķis ir rosināt interesi par savu pilsētu, tās vēsturi, kultūras bagātībām un attīstību, veicināt patriotisko audzināšanu.

Konkursā aicināti piedalīties Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem skolēni (skat. nolikuma 8.1., 8.2. punktu). Lūgums ievērot darbu noformēšanas nosacījumus.

Konkursa darbu izstāde būs apskatāma no 27. novembra plkst. 10.00 līdz 30. novembra plkst. 13.00, apbalvošana notiks 30. novembrī plkst. 14.00.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa pielikumos.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā (Stokholmas ielā 24)!


Starptautiskais Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

2017. gada 29. martā plkst. 14:00 Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs jau sesto gadu rīko Starptautisko vokālās mūzikas konkursu “Balsis”.

Konkursa mērķauditorija ir skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri ir talantīgi mūzikas jomā un kuri vēlas parādīt un atklāt savas dziedāšanas prasmes, skatuves talantus un spēju komunicēt ar dalībniekiem no dažādām valstīm. Aicinām piedalīties konkursā arī vispārizglītojošās skolas, kurās tiek iekļauti skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa ievietota pievienotajos pielikumos.

Lūdzam īpašu uzmanību pievērst konkursa nolikuma I. daļas 3. punktam un V. daļai!

Konkursu atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā 2017. gada 29. martā!


Konkurss „Avīzes otrā elpa, gaidot Latvijas 100-gadi”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs rīko vizuāli plastiskās mākslas konkursu „Avīzes otrā elpa, gaidot Latvijas 100-gadi) sākumskolas skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Konkursa mērķis ir rosināt interesi par Latviju, tās vēsturi, kultūras bagātībām un attīstību, veicināt patriotisko audzināšanu.

Konkursā aicināti piedalīties speciālo izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās izglītības programmas, sākumskolas skolēni.

Konkursa darbu izstāde būs apskatāma no 21. novembra plkst.10.00 līdz 24. novembra plkst. 13.00, apbalvošana notiks 24. novembrī plkst. 14.00.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa pielikumos.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā (Stokholmas ielā 26/1)!


Starptautiskā talantu, tradicionālās un netradicionālās modes skate

Rīgas 5.internātpamatskola – attīstības centrs 2016.gada 26.maijā plkst.13.00 (Slāvu ielā 19) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu rīko ikgadējo Starptautisko talantu, tradicionālās un netradicionālās modes skati.

Modes skatē skolēni ar speciālām vajadzībām aicināti demonstrēt savus gatavotos rokdarbus, tradicionālos un netradicionālos tērpus.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa ievietota pievienotajos pielikumos.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā 2016. gada 26.maijā!


Starptautiskais Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

2016. gada 7. aprīlī, jau piekto gadu, Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs, rīko starptautisko pasākumu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri ir talantīgi mūzikas jomā. Skolēniem ir iespēja parādīt un atklāt savas vokālās prasmes, skatuves talantus un spēju komunicēt ar dalībniekiem no dažādām valstīm. Konkursu atbalsta Rīgas domes IKSD.

Katru gadu konkursu vērtē profesionāla žūrija. šajos èetros gados skolēnus un skolotājus ar savu uzstāšanos iepriecinājuši dāžadi populārās mūzikas izpildītāji – Samanta Tīna, Adrians Kukuvass, Andris Kiviès, kā arī operdziedātājs Kārlis Miesnieks un komponists Jānis Radziņš.

Ar katru gadu pieaug pasākuma dalībnieku skaits, piemēram, pagājušājā gadā pirmo reizi konkursā piedalījās dalībnieki no vispārizglītojošām skolām. Tādēļ šogad aicinām ne tikai speciālās skolas, bet arī vispārizglītojošās skolas, kurās skolēni apgūst izglītību pēc speciālās pamatizglītības programmām izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, piedalīties ar saviem konkursa priekšnesumiem.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa ievietota pievienotajos pielikumos.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā 2016. gada 7. aprīlī!


© Mārcis Galiņš 2013.