Saites

Skolas konkursi/festivāli

Starptautiskais vokālās mūzikas festivāls “Balsis 2019”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs aicina skolēnus un viņu pedagogus ieskandināt pavasari Starptautiskā vokālās mūzikas festivālā “Balsis 2019”, kurš norisināsies 2019. gada 7. martā plkst. 13.00, Slāvu ielā 19, Rīgā.

Konkursa mērķis ir aktualizēt karjeras izaugsmes iespējas, nostiprinot iepriekš apgūto iemaņu, prasmju un zināšanu apjomu pavāra palīga profesijā, kā arī sekmēt skolēnu ar speciālām vajadzībām komunikācijas un karjeras prasmju pilnveidošanu, ļaujot apliecināt un realizēt savas profesionālās iemaņas starptautiskā konkursā, atbilstoši skolēnu profesionālās pamatizglītības programmai.

Konkursā aicināti piedalīties izglītības iestāžu skolēni, kurās tiek realizētas speciālās izglītības programmas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā (Slāvu ielā 19)!


Konkurss „Avīzes otrā elpa - es mīlu savu zemi!”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs rīko vizuāli plastiskās mākslas konkursu „Avīzes otrā elpa - es mīlu savu zemi!” sākumskolas un pamatskolas skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Konkursa mērķis ir rosināt interesi par Latviju, tās vēsturi, kultūras bagātībām un attīstību, veicināt patriotisko audzināšanu. Konkursā aicināti piedalīties speciālo izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās izglītības programmas, sākumskolas un pamatskolas skolēni.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pielikumos.

Konkursa darbu izstāde būs apskatāma no 15. februāra plkst.10.00 līdz 21. februāra plkst.14.00. Apbalvošana notiks 21. februārī plkst. 14.00.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā (Stokholmas ielā 24)!


Starptautiskais pavāru palīgu konkurss “Protu, varu, daru”

18. oktobrī, jau otro gadu pēc kārtas, mūsu Skolā notika konkurss “Protu, varu, daru”, kurā piedalījās Rīgas, Latvijas un Lietuvas speciālās izglītības iestādes, kurās audzēkņi apgūst pavāra palīga profesiju. Šogad piedalījās 12 komandas.

Katra komanda ieradās ar sagatavotu mājas darbu - rauga mīklas izstrādājumu, veltītu Latvijas dzimšanas dienai un Rudens zupas recepti. Varēja apbrīnot komandu radošo pieeju un izdomu gan ēdiena pagatavošanā, gan noformēšanā. Dalībnieki arī demonstrēja savas praktiskās iemaņas lavaša, dārzeņu plates gatavošanā un svētku galda servēšanā.

Pēc konkursa oficiālās daļas dalībnieki piedalījās karameļu gatavošanas meistarklasē, kuru vadīja Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņi.

Visas aktivitātes vērtēja kompetenta žūrija, kura dalībniekiem sniedza vērtīgus ieteikumus profesionālajā jomā.

Paldies žūrijai, kā arī visu skolu komandu pedagogiem par komandas sagatavošanu konkursam.


Starptautiskais pavāru palīgu konkurss "Protu, varu, daru"

Konkurss norisināsies 2018. gada 18. oktobrī, plkst. 11.00 Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā, Slāvu ielā 19, Rīgā.

Konkursa mērķis ir aktualizēt karjeras izaugsmes iespējas, nostiprinot iepriekš apgūto iemaņu, prasmju un zināšanu apjomu pavāra palīga profesijā.


Teātra festivāls bērniem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam!”

2018. gada 19. aprīlī Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs, sadarbojoties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu (RD IKSD), pirmo reizi rīkoja Teātra festivālu bērniem ar speciālām vajadzībām „Mēs varam!”.

Festivāla uzdevums bija sekmēt bērnu un jauniešu talanta, prasmju un spēju izkopšanu teātra mākslas jomā. Dalībnieki bija no Rīgas skolām, no Dienas centra “Cerību māja”, kā arī viesi no Paņevežiem (Lietuva).

Festivālu atklāja un dalībniekus iepriecināja aktieri no televīzijas raidījuma ”Kas te? Es te!”.

Festivāls veicināja skolēnu komunikācijas prasmes, integrāciju sabiedrībā. Pasākuma dalībnieki augstu novērtēja skolas tradīcijas un organizatorisko sniegumu šī pasākuma sagatavošanā, kā arī ieteica attīstīt šo radošo ideju turpmāk.

Paldies festivāla dalībniekiem par kopīgi radīto radošo un pozitīvo gaisotni! Paldies RD IKSD par atbalstu teātra festivāla rīkošanā!

Teātra festivāls 2018 Teātra festivāls 2018 Teātra festivāls 2018 Teātra festivāls 2018

Teātra festivāls bērniem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam!”

Rīgas 5.internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīko Teātra festivālu bērniem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam!”.

Festivāla mērķis ir dot iespēju skolēniem ar speciālām vajadzībām piedalīties kultūras procesu veidošanā, attīstot talanta, prasmju un spēju izkopšanu teātra mākslā, veicināt viņu integrēšanos sabiedrībā.

Festivālā aicināti piedalīties Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās izglītības programmas (izglītības programmu kodi: 210158XX un 210159XX) audzēkņi.

Festivāls notiks 2018. gada 19. aprīlī plkst. 13.30, Rīgā, Slāvu ielā 19.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamtskolā – attīstības centrā!


Starptautiskais Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra vokālās mūzikas festivāls „Balsis”

2018. gada 1. martā Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs jau 7. reizi, sadarbojoties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, rīkoja Starptautisko vokālās mūzikas festivālu “Balsis”.

Festivālā piedalījās skolēni no Rīgas un citiem Latvijas reģioniem, kā arī no Paņevežiem (Lietuvas).

Festivālu atklāja dziedātājs Roberto Meloni, kurš ar savu pozitīvismu un enerģiju uzmundrināja un iedvesmoja visus dalībniekus.

Festivāla kulminācija bija lielā, skaistā torte ar salūtsvecēm, ko bija izcepuši mūsu Skolas skolēni, kuri apgūst pavāra palīga profesiju.

Paldies visiem radošajiem, sirsnīgajiem un muzikālajiem festivāla dalībniekiem, kuri bija kopā ar mums šajos brīnišķīgajos, mūzikas piepildītajos un pavasarīgajos svētkos - Starptautiskajā vokālās mūzikas festivālā “Balsis”!

Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par atbalstu festivāla rīkošanai!

Balsis 2018 Balsis 2018 Balsis 2018

Starptautiskais vokālās mūzikas festivāls “Balsis 2018”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs jau septīto reizi aicina skolēnus un viņu pedagogus ieskandināt pavasari Starptautiskā vokālās mūzikas festivālā “Balsis 2018”, kurš norisināsies 2018. gada 1. martā plkst. 14.00, Slāvu ielā 19, Rīgā.

Festivāla mērķis ir popularizēt muzicēšanu un interesi par mūziku, kā arī dot iespēju skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem apliecināt savus vokālos talantus un spēju izpausties mūzikā. Starptautiskā pasākuma uzdevums ir veicināt komunikācijas prasmju pilnveidošanos un integrēšanos sabiedrībā.

Festivāla nolikums un pieteikšanās anketa pielikumos.

Uz tikšanos 1. martā Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā!


Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs rīko Starptautisko pavāru palīgu konkursu „Protu, varu, daru”

Konkursa mērķis ir aktualizēt karjeras izaugsmes iespējas, nostiprinot iepriekš apgūto iemaņu, prasmju un zināšanu apjomu pavāra palīga profesijā, kā arī sekmēt skolēnu ar speciālām vajadzībām komunikācijas un karjeras prasmju pilnveidošanu, ļaujot apliecināt un realizēt savas profesionālās iemaņas starptautiskā konkursā, atbilstoši skolēnu profesionālās pamatizglītības programmai.

Konkursā aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas speciālo izglītības iestāžu profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” vai tai pielīdzināto programmu izglītojamie.

Konkurss notiks 2017.gada 2.novembrī plkst.11:00, Rīgā, Slāvu ielā 19.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa pielikumos.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā (Stokholmas ielā 24)!


Bērnu ar speciālām vajadzībām vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Avīzes otrā elpa, mana pilsēta”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs rīko vizuāli plastiskās mākslas konkursu „Avīzes otrā elpa, mana pilsēta”.

Konkursa mērķis ir rosināt interesi par savu pilsētu, tās vēsturi, kultūras bagātībām un attīstību, veicināt patriotisko audzināšanu.

Konkursā aicināti piedalīties Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem skolēni (skat. nolikuma 8.1., 8.2. punktu). Lūgums ievērot darbu noformēšanas nosacījumus.

Konkursa darbu izstāde būs apskatāma no 27. novembra plkst. 10.00 līdz 30. novembra plkst. 13.00, apbalvošana notiks 30. novembrī plkst. 14.00.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa pielikumos.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā (Stokholmas ielā 24)!


Starptautiskais Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

2017. gada 29. martā plkst. 14:00 Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs jau sesto gadu rīko Starptautisko vokālās mūzikas konkursu “Balsis”.

Konkursa mērķauditorija ir skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri ir talantīgi mūzikas jomā un kuri vēlas parādīt un atklāt savas dziedāšanas prasmes, skatuves talantus un spēju komunicēt ar dalībniekiem no dažādām valstīm. Aicinām piedalīties konkursā arī vispārizglītojošās skolas, kurās tiek iekļauti skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa ievietota pievienotajos pielikumos.

Lūdzam īpašu uzmanību pievērst konkursa nolikuma I. daļas 3. punktam un V. daļai!

Konkursu atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā 2017. gada 29. martā!


Konkurss „Avīzes otrā elpa, gaidot Latvijas 100-gadi”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs rīko vizuāli plastiskās mākslas konkursu „Avīzes otrā elpa, gaidot Latvijas 100-gadi) sākumskolas skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Konkursa mērķis ir rosināt interesi par Latviju, tās vēsturi, kultūras bagātībām un attīstību, veicināt patriotisko audzināšanu.

Konkursā aicināti piedalīties speciālo izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās izglītības programmas, sākumskolas skolēni.

Konkursa darbu izstāde būs apskatāma no 21. novembra plkst.10.00 līdz 24. novembra plkst. 13.00, apbalvošana notiks 24. novembrī plkst. 14.00.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa pielikumos.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā (Stokholmas ielā 26/1)!


Starptautiskā talantu, tradicionālās un netradicionālās modes skate

Rīgas 5.internātpamatskola – attīstības centrs 2016.gada 26.maijā plkst.13.00 (Slāvu ielā 19) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu rīko ikgadējo Starptautisko talantu, tradicionālās un netradicionālās modes skati.

Modes skatē skolēni ar speciālām vajadzībām aicināti demonstrēt savus gatavotos rokdarbus, tradicionālos un netradicionālos tērpus.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa ievietota pievienotajos pielikumos.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā 2016. gada 26.maijā!


Starptautiskais Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

2016. gada 7. aprīlī, jau piekto gadu, Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs, rīko starptautisko pasākumu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri ir talantīgi mūzikas jomā. Skolēniem ir iespēja parādīt un atklāt savas vokālās prasmes, skatuves talantus un spēju komunicēt ar dalībniekiem no dažādām valstīm. Konkursu atbalsta Rīgas domes IKSD.

Katru gadu konkursu vērtē profesionāla žūrija. Šajos četros gados skolēnus un skolotājus ar savu uzstāšanos iepriecinājuši dāžadi populārās mūzikas izpildītāji – Samanta Tīna, Adrians Kukuvass, Andris Kivičs, kā arī operdziedātājs Kārlis Miesnieks un komponists Jānis Radziņš.

Ar katru gadu pieaug pasākuma dalībnieku skaits, piemēram, pagājušājā gadā pirmo reizi konkursā piedalījās dalībnieki no vispārizglītojošām skolām. Tādēļ šogad aicinām ne tikai speciālās skolas, bet arī vispārizglītojošās skolas, kurās skolēni apgūst izglītību pēc speciālās pamatizglītības programmām izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, piedalīties ar saviem konkursa priekšnesumiem.

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa ievietota pievienotajos pielikumos.

Uz tikšanos Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā 2016. gada 7. aprīlī!


© Mārcis Galiņš 2013.