Saites

Kontaktinformācija

Skolas juridiskā adrese:

Brīvības gatve 384A, Rīga, LV-1006
e-pasts: r5sips@riga.lv
E-adrese ikona E-adrese
Reģ.nr. LV90011524360

Dežurants tel. 67248485

Lietvedības pārzine Dagmāra Liepiņa tel. 67181709

Direktore Iluta Vilnīte 67181708

Direktores vietniece izglītības jomā Gunta Bērziņa 67181756, gberzina7@edu.riga.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Līga Ašmane 67181755, lasmane4@edu.riga.lv

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Aldis Ērglis tel. 67181762, e-pasts: aerglis@edu.riga.lv

Direktora vietniece metodiskajā darbā Vita Ukase, tel. 67181760, e-pasts: vukase2@edu.riga.lv

Ārpusklases pasākumu darba organizators Aelita Veipa, tel. 67181755, e pasts: aveipa2@edu.riga.lvRīgas 5. pamatskolas - attīstības centra ziedojuma konts
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,
Kr. Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
PVN maks. Nr. LV90000013606
Reģ. Nr. 90000013606

LV64RIKO0008100016060
! Maksājuma mērķī obligāti norādīt, ka ziedojuma saņēmējs ir Rīgas 5. pamatskola-attīstības centrs

© Mārcis Galiņš 2013.