Saites

Kontaktinformācija

Skolas juridiskā adrese:

Brīvības gatve 384A, Rīga, LV-1006
e-pasts: r5sips@riga.lv
E-adrese ikona E-adrese
Reģ.nr. LV90011524360

Brīvības gatve 384A

Dežurants tel. 67248485

Lietvedības pārzine Annija Siliņa tel. 67181709

Direktore Iluta Vilnīte tel. 67181708, 67248485, e-pasts: ivilnite@edu.riga.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Gunta Bērziņa 67181756, gberzina7@edu.riga.lv, (Brīvības gatvē 384a)

Direktores vietniece izglītības jomā Līga Ašmane 67181709, lasmane4@edu.riga.lv, (Brīvības gatvē 384a)

Direktores vietniece izglītības jomā Amanda Zariņa 67181755, azarina5@edu.riga.lv, (Slāvu ielā 19)

Direktora vietniece informātikas jomā Dace Ruskule, e pasts: druskule@edu.riga.lv

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Aldis Ērglis tel. 67181709, e-pasts: aerglis@edu.riga.lv

Direktora vietniece metodiskajā darbā Vita Ukase, tel. 67181760, e-pasts: vukase2@edu.riga.lv

Ārpusklases pasākumu darba organizators Ilze Lešinska, e pasts: ilesinska@edu.riga.lv

Slāvu iela 19

Dežurants tel. 67241079Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra ziedojuma konts
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,
Kr. Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
PVN maks. Nr. LV90000013606
Reģ. Nr. 90000013606

LV64RIKO0008100016060
! Maksājuma mērķī obligāti norādīt, ka ziedojuma saņēmējs ir Rīgas 5. pamatskola-attīstības centrs

© Mārcis Galiņš 2013.