Saites

Kontaktinformācija

Skolas adrese:

Slāvu iela 19, Rīga, LV-1073.
Tālruņi: 67248485, 67241079
Fakss: 67241693
e-pasts: r5sips@riga.lv
reģ.nr. LV90011524360

Direktore Iluta Vilnīte tel. 67248485, e-pasts: ivilnite@edu.riga.lv

Lietvedības pārzine Baiba Pula tel. 67505089
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Aldis Ērglis tel. 67505089, e-pasts: aerglis@edu.riga.lv
Direktora vietniece metodiskajā darbā Ieviņa Vanaga, e-pasts: ivanaga15@edu.riga.lv
Direktora vietniece audzināšanas darbā Ilze Lešinska tel. 67505089, 67518088, ilesinska@edu.riga.lv
Sociālais pedagogs Dzintra Endzeliņa tel. 67848036, 67241079

Slāvu iela 19
Direktora vietniece izglītības jomā Madara Ančereviča tel. 67505089, e-pasts: mancerevica@edu.riga.lv
Dežurants, internāts tel. 67241079

Stokholmas iela 24
Direktora vietniece izglītības jomā Gunta Bērziņa tel. 67848037, e-pasts: gberzina7@edu.riga.lv
Dežurants tel. 67848038Rīgas 5. internātpamatskolas - attīstības centra ziedojuma konts
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,
Kr. Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
PVN maks. Nr. LV90000013606
Reģ. Nr. 90000013606

LV 74NDEA0081000016060
! Māksājuma mērķī obligāti norādīt, ka ziedojuma saņēmējs ir Rīgas 5. internātpamatskola-attīstības centrs

© Mārcis Galiņš 2013.