<
Saites

Mācību darbs

Skolai ir licencēta un tiek realizēta viena speciālās pirmskolas izglītības programma, divas speciālās pamatizglītības programmas un četras profesionālās pamatizglītības programmas:

 • Speciālā pirmskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015911), licences Nr. V-9840
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811), licences Nr.V-8299
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911), licences Nr. V-8300
 • Profesionālā pamatizglītības programma "Ēdināšanas pakalpojumi" (izglītības programmas kods 22811021), licences Nr. P-12434
 • Profesionālā pamatizglītības programma "Mājturība" (izglītības programmas kods 22814011), licences Nr. P-12435
 • Profesionālā pamatizglītības programma "Būvdarbi" (izglītības programmas kods 22582011), licences Nr. P-13999

  2017./2018. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

  Rudens brīvdienas - no 2017. gada 23. oktobra līdz 2017. gada 27. oktobrim
  Ziemas brīvdienas - no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim
  Pavasara brīvdienas - no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16. martam
  Papildus brīvdienas 1 nedēļas garumā 1. klasei no 2018. gada 5. februāra līdz 2018. gada 9. februārim
  Vasaras brīvlaiks no 2018. gada 1. jūnija līdz 31. augustam (1.-9. klašu skolēniem)

  Skolas tēma 2017./2018. m.g.

  Uz kompetencēm balstīta pozitīvas uzvedības un komunikācijas prasmju pilnveidošana.

  Projektu nedēļa 2018. gada februārī

 • © Mārcis Galiņš 2013.