<

Saites

Mācību darbs

Skolai ir licencēta un tiek realizēta viena speciālās pirmskolas izglītības programma, trīs speciālās pamatizglītības programmas un viena profesionālās pamatizglītības programma:

 • Speciālā pirmskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015911), licences Nr. V-9840
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811), licences Nr.V-8299
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911), licences Nr. V-8300
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015711, licences Nr, V_1523)
 • Profesionālā pamatizglītības programma "ēdināšanas pakalpojumi" (izglītības programmas kods 22811021) ar kvalifikāciju “Virtuves darbinieks”, licences Nr. P_1371

 • 2022./2023. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

  Rudens brīvdienas - no 2022. gada 24. oktobra līdz 2022. gada 28. oktobrim
  Ziemas brīvdienas - no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim
  Pavasara brīvdienas - no 2023. gada 13. marta līdz 2023. gada 17. martam
  Papildus brīvdienas 1. klasei no 2023. gada 6. februāra līdz 2023. gada 12. februārim

  Skolas gada tēma 2022./2023. m.g.

  “Sadarbībā balstīta vides pilnveidošana, lai skolēns būtu izzinātājs un darītājs”.

  2022./2023. mācību gadā projekta mēneša tēma “Mans ieguldījums skolas vides izzināšanā un pilnveidošanā”.

  Pamatojoties uz 22.02.2022. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 132 “Noteikumiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā” valsts pārbaudes darbu grafiks 21015711 izglītības programmas skolēniem:

  Latviešu valoda – mutvārdu daļa 16., 17., 18. un 19.05.2023.; rakstu daļa 16.05.2023.
  Matemātika (rakstiski) – 24.05.2023.
  Svešvaloda – mutvārdu daļa 01.06. un 02.06.2023.; rakstu daļa 01.06.2023.
  Starpdisciplinārs VPD (rakstiski) – 06.06.2023.

  © Mārcis Galiņš 2013.