<
Saites

Mācību darbs

Skolai ir licencēta un tiek realizēta viena speciālās pirmskolas izglītības programma, trīs speciālās pamatizglītības programmas un viena profesionālās pamatizglītības programma:

 • Speciālā pirmskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015911), licences Nr. V-9840
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811), licences Nr.V-8299
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911), licences Nr. V-8300
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015711, licences Nr, V_1523)
 • Profesionālā pamatizglītības programma "ēdināšanas pakalpojumi" (izglītības programmas kods 22811021) ar kvalifikāciju “Virtuves darbinieks”, licences Nr. P_1371

 • 2020./2021. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

  Rudens brīvdienas - no 2020. gada 19. oktobra līdz 2020. gada 23. oktobrim
  Ziemas brīvdienas - no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim
  Pavasara brīvdienas - no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam
  Papildus brīvdienas 1. klasei no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 7. februārim.

  Skolas tēma 2020./2021. m.g.

  Laba lasītprasme - visu iesaistīto pušu saskanīgs kopdarbs.

  2020./2021. m.g. projekta nedēļas tēma: "Lasīsim ar prieku!"

  Pamatojoties uz 26.05.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” valsts pārbaudes darbu grafiks 21015711 izglītības programmas skolēniem:

  3. klase 6. klase 9. klase
  Latviešu valoda Mutvārdu daļa no 04.01.2021. līdz 17.02.2021. Latviešu valoda Mutvārdu daļa no 04.01.2021. līdz 16.02.2021. Latviešu valoda Mutvārdu daļa 19.05.2021. un 20.05.2021.
  Rakstu daļa 18.02.2021. Rakstu daļa 17.02.2021. Rakstu daļa 19.05.2021.
  Matemātika (rakstiski) 24.02.2021. Matemātika (rakstiski) 25.02.2021. Svešvaloda Mutvārdu daļa 25.05.2021. un 26.05.2021.
  Dabaszinības (rakstiski) 04.03.2021. Rakstu daļa 25.05.2021.
  Matemātika (rakstiski) 28.05.2021.
  Latvijas vēsture (rakstiski) 01.06.2021.
  © Mārcis Galiņš 2013.