Saites

Mūsu CV

Vecāku ievērībai!

Ar 2019. gada 1. septembri Skola uzsāk mācības jaunās telpās Brīvības gatvē 384a, Rīgā.

Sabiedriskais transports

Tramvajs

1, 3

Trolejbuss

12, 16

Autobuss

1, 14, 21, 40


Stratēģiskais attīstības plāns

Skolas pašnovērtējums

Pašvērtējuma papildinājumi 2018./2019. m.g.

Skolas iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība kādā Rīgas 5. internātpamatskolā - attīstības centrā uzturas nepiederošas personas

Mūsu skolas vēsture

Skolas bukletsJaunas skolas dienasgrāmatas

Mūsu skola piedāvā iespēju iegūt savām spējām, attīstības līmenim un veselības stāvoklim atbilstošu izglītību

 • Rīgas 5. internātpamatskola - attīstības centrs dibināts 1972.gadā
 • Direktore Iluta Vilnīte
 • Direktora vietnieces izglītības jomā - Madara Ančereviča (Slāvu iela 19) un Gunta Bērziņa (Stokholmas iela 24)
 • Direktora vietniece metodiskajā darbā – Ieviņa Vanaga

 • Direktora vietniece audzināšanas darbā - Ilze Lešinska

 • Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā - Aldis Ērglis

  Skola realizē speciālās pamatizglītības programmas (kods 21015811 un 21015911)

  9.klasi beidzot, skolēni saņem apliecību par pamatizglītības iegūšanu
  Skola piedāvā apgūt 2 profesionālās pamatizglītības programmas:
 • Pavāra palīgs;
 • Mājkalpotājs;

  Profesionālo pamatizglītību iegūstot, skolēni saņem apliecību par 1. līmeņa profesionālo pamatizglītību vai amatniecības kameras karti.

  Skola veiksmīgi iesaistījusies dažādos skolu partnerības projektos - Comenius, Nordplus, Erasmus + . Projektu laikā iegūta pieredze Anglijā, Īrijā, Beļģijā, Vācijā, Turcijā, Čehijā u.c. valstīs. Skolēni un pedagogi iepazinušies ar speciālo skolu darbību un ikdienu šajās valstīs. Skolēni ir apmeklējuši vairākas Vācijas skolas, kur piedalījušies mācību stundās un iepazinušies ar jauniešu ikdienu. Sadarbība dažādās jomās turpinās arī pēc projektu beigām.

  Mūsu skolai ir divas filiāles:

 • Slāvu ielā 19
  Izglītību apgūst 1. un 5. - 9. klašu skolēni un audzēkņi, kas apgūst profesionālo pamatizglītību;
  Pavāra palīgs - programmas kods 22811021
  Mājkalpotājs - programmas kods 22814011
 • Stokholmas ielā 24
  Izglītību apgūst 1. - 4. klašu skolēni.


  Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017. gadā


 • © Mārcis Galiņš 2013.