Saites

Ārpusstundu darbs - pasākumi

Ikgadējie pasākumi


Skolas mēroga

 • 1.septembris - Zinību diena
 • 5.klases skolēnu uzņemšanas svētki
 • Mūzikas lektoriji Lielajā Ģildē
 • Integrācijas pasākumi ar Rīgas 13.vidusskolu, Rīgas Rīnūžu vidusskolu, Rīgas 31.vidusskolu, Augusta Dombrovska mūzikas skolu, Mīlgrāvja daiļamatniecības skolu
 • Skolotāju diena
 • Mārtiņdiena
 • Lāčplēša dienai veltīts spēka un veiklības turnīrs zēniem
 • Valsts svētku pasākumi par godu 18.novembrim
 • Ziemassvētku koncerti
 • Valentīndiena
 • Lieldienas
 • Pasākums topošajiem piektklasniekiem
 • Skolas dziedāšanas konkurss "Balsis"
 • Vecāku diena
 • Mātes diena

  Republikas mēroga

 • BJC "IK Auseklis" Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkurss - izstāde "Daba mums visapkārt"
 • Integratīvais festivāls "Nāc Līdzās!"
 • LR speciālo izglītības iestāžu skolēnu pašdarināto tērpu modes skate "Mēs varam, protam un darām" Lielplatonē
 • Speciālo skolu festivāls "Zemes dziesma" Likteņdārzā
 • Dauguļu speciālās internātpamatskolas vizuālās mākslas konkurss "Burvju zīmulis"
 • RD organizētais pavasara kross bērniem ar speciālām vajadzībām
 • Latvijas Speciālā olimpiāde vieglatlētikā Palsmanē
 • Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas atklātais čempionāts peldēšanā
 • Speciālo skolu dziedātāju konkurss "Balsis"
 • Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un lietišķās mākslas konkursi - izstādes

  Starptautiska mēroga

 • Teātra dienas Lietuvā
 • Pieredzes apmaiņas un metodiskās dienas Paņevežu speciālajā skolā
 • Speciālā olimpiāde Lietuvā
 • Metodiskās dienas Maskavas eksperimentālajā skolā Nr.77
 • Metodiskās dienas Kijevas 2.speciālajā skolā

 • © Mārcis Galiņš 2013.