Saites

Ārpusstundu darbs - pasākumi

Skolas organizētie pasākumi, tradīcijas, valsts svētki

 • Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Karjeras izglītības pasākums - Atver profesijas durvis! Starptautiskais pavāru konkurss skolā “Protu, varu daru!”
 • Sporta un orientēšanās pasākums skolas apkārtnē "Zaļais nags"
 • Mārtiņdiena
 • Lāčplēša dienai veltīts spēka un veiklības turnīrs zēniem
 • Valsts svētku pasākumi par godu 18. novembrim
 • Ziemassvētku koncerti
 • Barikāžu atceres pasākumi
 • Sporta diena
 • Bērnu ar speciālām vajadzībām vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Avīzes otrā elpa”
 • Valentīndiena
 • Starptautiskais teātra mākslas festivāls “Mēs varam!”
 • Lieldienas
 • Starptautiskais vokālās mūzikas festivāls "Balsis"
 • Vecāku dienas
 • Mātes diena
 • Skolas Dziesmu un deju svētki

  Ārpusstundu pasākumi

 • Sadarbība ar Bērnu un jauniešu basketbola skolas “Rīga” Daugavas sporta nama Lielo baseinu

  Kopš 2019. gada 1. septembra, papildus 2.klašu obligātajai peldētapmācībai, lielākajiem skolēniem kopā ar sporta skolotājiem divas dienas nedēļā ir iespēja doties uz Bērnu un jauniešu basketbola skolas “Rīga” Daugavas sporta nama Lielo baseinu.

 • Sadarbība ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju

  Kopš 2019. gada 1. septembra, skolēniem kopā ar skolotājiem divas dienas nedēļā ir iespēja doties uz Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, lai MOGO hallē varētu gan apgūt, gan pilnveidot savas slidošanas prasmes, gan uzspēlēt hokeju ar skolotājiem. Skolā ir pieejams viss slidošanai nepieciešamais inventārs.

 • © Mārcis Galiòð 2013.