Saites

Ārpusstundu darbs - interešu izglītības pulciņi

Skola piedāvā skolēniem attīstīt savas spējas un talantus 17 interešu pulciņos:

 • Ansamblis;
 • Attīstošo spēļu pulciņš;
 • Datorzinību pulciņš;
 • Foto pulciņš;
 • Koris;
 • Kustību teātris;
 • Mājturības pulciņš;
 • Mākslinieciskās noformēšanas pulciņš;
 • Netradicionālo rokdarbu pulciņš;
 • Orķestris;
 • Sociālo zinību pulciņš;
 • Sporta spēļu un rotaļu pulciņš;
 • Sporta pulciņš;
 • Tradicionālo rokdarbu pulciņš;
 • Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš.

  Pulciņu nodarbību laiki Slāvu ielā 19

  Pulciņu nodarbību laiki Stokholmas ielā 26

 • © Mārcis Galiņš 2013.