Saites

Skolēnu padome

Skolēnu padome

Skolēnu padome piedalās skolas attīstības prcesā, kā arī dažādu skolas pasākumu organizēšanā.

Skolēnu padomes uzdevums ir palīdzēt kārtības nodrošināšanā klasēs, ģerbtuvēs un skolas teritorijā, sekot skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai.

Skolēnu padomes sastāvs 2017./2018. m.g.

Santa Samanta Surgunte - skolēnu padomes priekšsēdētāja

Skolēnu padomes darbu koordinē skolotāja Inese Jansone.Skolotāju diena

Skaistajā 7. oktobra dienā mūsu skolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Smaidīgi un ar ziedu piespraudi rokās, Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji sagaidīja skolā ierodamies skolotājus un skolas tehniskos darbiniekus, lai viņus sveiktu svētkos.

Skolēni bija sagatavojuši fantastiski sirsnīgu svētku koncertu, kurā tika skaitīta latviešu jaunāko autoru dzeja un izdziedātas sirsnīgākās un jautrākās dziesmas par skolu. Pasākuma laikā skolotājiem vajadzēja piedalīties dažādās viktorīnās. Kā balva par labi paveikto stundas darbu bija skolēnu gatavotās zīļu krelles.


© Mārcis Galiņš 2013.