Saites

Skolēnu padome

Ēnu diena 2019

Šī gada 13. februārī mūsu skolas 9. klases skolnieks Nikolajs piedalījās Ēnu dienās Rīgas domē. Nikolajs ēnoja Rīgas domes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu. Diena bija notikumiem bagāta. Nikolajs kopā ar citiem ēnotājiem apmeklēja Mežaparka lielo estrādi, Rīgas Centrāltirgus pazemes tuneli, Rīgas pašvaldības policijas video centru un piedalījās ekskursijā Rīgas domē. Neaizmirstamas emocijas sagādāja saruna ar Nilu Ušakovu un kopīga fotografēšanās. Ēnu dienas noslēgumā Nikolajs atzina, ka darbs Rīgas domē ir ļoti spraigs, taču interesants. Nikolajs iedrošina arī citus skolas skolēnus piedalīties nākamā gada Ēnu dienās, jo tas dod pieredzi komunicēt ar citiem ēnotājiem un iepazīties ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku darbu.Skolēnu padome

Skolēnu padome piedalās skolas attīstības prcesā, kā arī dažādu skolas pasākumu organizēšanā.

Skolēnu padomes uzdevums ir palīdzēt kārtības nodrošināšanā klasēs, ģerbtuvēs un skolas teritorijā, sekot skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai.

Skolēnu padomes sastāvs 2018./2019. m.g.

Santa Samanta Surgunte - skolēnu padomes priekšsēdētāja

Skolēnu padomes darbu koordinē skolotāja Ilze Lešinska.Skolotāju diena

Skaistajā 7. oktobra dienā mūsu skolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Smaidīgi un ar ziedu piespraudi rokās, Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji sagaidīja skolā ierodamies skolotājus un skolas tehniskos darbiniekus, lai viņus sveiktu svētkos.

Skolēni bija sagatavojuši fantastiski sirsnīgu svētku koncertu, kurā tika skaitīta latviešu jaunāko autoru dzeja un izdziedātas sirsnīgākās un jautrākās dziesmas par skolu. Pasākuma laikā skolotājiem vajadzēja piedalīties dažādās viktorīnās. Kā balva par labi paveikto stundas darbu bija skolēnu gatavotās zīļu krelles.


© Mārcis Galiņš 2013.