Saites

Vecākiem

Sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem


BEZMAKSAS PSIHOLOĢISKĀ ATBALSTA NODARBĪBAS BKUS PACIENTU BRĀĻIEM UN MĀSĀM, VECĀKIEM, RADIEM


Pakalpojums “Atelpas brīdis” Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas (BKUS) novietnē Gaiļezers bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem


E-KLASES LIETOŠANA

Informācija par personas datu apstrādi izglītības iestādē


Lai iestātos skolā, nepieciešams vecāku iesniegums un Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.


Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kontakti
Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija - Rīga, Merķeļa iela 11, tālrunis 67212227


Metodiskie materiāli vecākiem

Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem

Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar autisma spektru


Kā skolēna vecākiem/aizbildņiem vērsties pie Skolas atbalsta personāla

Skolēnu vecāki var pieteikties uz konsultāciju pie Skolas atbalsta personāla (psihologa, psihiatra, logopēda, sociālā pedagoga, ergoterapeita…):

  • ierodoties personiski pie speciālista darba (pieņemšanas) laikā un vienojoties par konkrētu konsultācijas laiku;
  • sazinoties ar klases audzinātāju;
  • sazinoties ar Skolas administrāciju.

Skolēniem, kuri nav sasnieguši 14 gadu vecumu, ir nepieciešama vecāku, aizbildņu atļauja par sadarbību ar psihologu.

Ierosinājumi!


© Mārcis Galiņš 2013.