Saites

Aktualitātes

Skolas vēsture

Mûsu skolas vēsture aizsākās 1972.gada 1.septembrī. 1972./73.mācību gadā darbību uzsāka Rīgas 5.palīgskola - internāts. Skola tika atvērta bijušās Rīgas pilsētas pamatskolas (no 1937.gada Rīgas pilsētas Pētersalas pamatskolas) telpās Pētersalas ielā 10.

Skolas ēka Pētersalas ielā 10
agrāk
Kādreizējā skolas ēka
Pētersalas ielā 10tagad

Sākotnēji tika atvērtas pirmās trīs klases. Ar laiku klašu skaits pieauga līdz 5.klasei. Skolēnu kontingents, galvenokārt, bija bērnu namu bērni. Jaundibinātās skolas vadību un izveidi veica pirmais skolas direktors Aleksandrs Feldmanis. Sākumā skolā strādāja 12 skolotāji. Pirmajā mācību gadā jaundibinātajā skolā darbu uzsāka Dina Krocāne, Daina Liepiņa, ērika Kalniņa, Drosma Strazda, Mirdza Bebre, Ausma Ozola, Bruno un Anastasija Ozoliņi un citi pedagogi. 1973./74.mācību gadā darbu skolā uzsāka Ilmārs Visvaldis Kalniņš, kurš vēlāk kïuva par ilggadēju skolas direktoru, logopēde Inese Ulmane.

1975./76. mācību gadā skola tika pārcelta uz jaunām telpām Meþaparkā, Fr.Deglava prospektā 5/7 (no 1990.gada Visbijas pr.5/7), kas atbrīvojās pēc Rīgas 9.astoņgadīgās skolas likvidācijas, un skolēni uzsāka mācības direktores Ainas Karisas vadībā. Vēlāk par skolas direktoru kïuva Pēteris Zeps. Darbu uzsāka defektologi Ilgvars un Ilga Freimaņi, skolotāji Lillija Grīsle, Astrīda Strauta, Ilona Griškova, Silva Ozola u.c. 1981.gadā direktora darbu skolā uzsāka defektologs Ilmārs Visvaldis Kalniņš.

Kādreizējās skolas administrācijas
un klašu telpas
Skolas internāta ēka
Visbijas pr.5/7

90-to gadu sākumā, privātīpašniekiem atgûstot savus īpašumus, skolas ēkai pieteicās mantinieki. Skolai atkal bija jāmeklē jaunas telpas.

1995./96. mācību gadā pirmās èetras klases un C apmācības līmeņa klases tika pārceltas uz bērnudārza telpām Stokholmas ielā 26.

Skolas filiāle Stokholmas ielā 26

Tajā pašā mācību gadā ar zviedru palīdzības organizācijas "Cerību zvaigzne" un Velku biedrības atbalstu Baltāsbaznīcas ielā 40 bijušā bērnudārza telpās sākumā tika atvērtas 2 klases bērnu - autistu apmācībai. Pedagogu apmācību darbam ar šiem bērniem veica zviedru speciālistes Eva Mandre un Barbro Flodstroma. Ar katru gadu skolēnu skaits ir audzis un jau vairākus mācību gadus Baltāsbaznīcas ielā 40 ir 7 klašu grupas.

Skolas filiāle Baltāsbaznīcas ielā 40

1998./99.mācību gada decembra mēnesī notika 5.-12.klašu skolēnu pārcelšanās uz Slāvu ielu 19 bijušā bērnudārza telpās.

Skolas filiāle Slāvu ielā 19

Patreiz skola ir izvietota trīs ēkās, kas atrodas daþādos Rīgas pilsētas rajonos: Vecmīlgrāvī, Meþaparkā un Íengaragā. Skolai ir bijušas filiāles divu Rīgas sociālās aprûpes centru telpās: 1997./98.m.g.-2009./10.m.g. decembrim skolas filiāle atradās SAC "Ezerkrasti" telpās un 2009./10.m.g.-2010./11.m.g. skolas filiāle atradās VSAC "Teika" telpās.

Skolas filiāle SAC "Ezerkrasti"
Skolas filiāle VSAC "Teika"

Skolas darbības laikā 4 reizes ir mainījies tās nosaukums: Rīgas 5.palīgskola - internāts, Rīgas 5.speciālā internātskola, Rīgas 5.speciālā internātpamatskola. Ar 2015./16.mācību gadu skolas jaunais nosaukums ir Rīgas 5.internātpamatskola - attīstības centrs un skolai ir jauns direktors.

© Mārcis Galiņš 2013.